Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang (PNP) Có Kế Hoạch Kỷ Lục Cho Năm 2014

Nhận tin tức mới
Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang (PNP) Có Kế Hoạch Kỷ Lục Cho Năm 2014
29/10/2013
Canada có kế hoạch chào đón ở mức 44.500 và 47.000 cư dân thường trú theo chương trình đề cử tỉnh bang ( PNP ) trong năm 2014. Điều này thể hiện ở mức cao nhất chưa từng có cho chương trình này , một phê duyệt hướng đến thành công trong việc thu hút nhanh chóng hơn những người mới đóng góp đầy đủ hơn và có thể chu cấp cho gia đình của họ.

PNP là một phần quan trọng trong những nỗ lực của Chính phủ để sắp xếp hệ thống nhập cư của chúng tôi với nhu cầu của thị trường lao động . PNP giúp tăng cường nền kinh tế địa phương bằng cách cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ đề cử các cá nhân đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động đặc thù của họ và thúc đẩy phát triển kinh doanh.

PNP là chương trình nhập cư kinh tế lớn thứ hai của Canada và đã giúp để truyền tải những lợi ích của người nhập cư trên khắp đất nước . Chương trình này đã phát triển theo cấp số nhân , từ mức với 1.250 người nhập cư đến Canada vào năm 2000 lên gần 41.000 người trong năm 2012. (Những con số này bao gồm các ứng viên chính , vợ, chồng và người phụ thuộc. ) Nhờ vào các chương trình tỉnh bang rộng khắp, 42 phần trăm của tất cả những người nhập cư kinh tế vào năm 2012 đã an cư ở bên ngoài Toronto, Montreal và Vancouver , so với chỉ khoảng 20 phần trăm trong năm 2000.

Chính phủ đang tiếp tục làm việc với các tỉnh bang và vùng lãnh thổ để đảm bảo rằng PNP vẫn tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của thị trường kinh tế và lao động của Canada.

Tất cả các tỉnh bang và vùng lãnh thổ , với ngoại lệ của Quebec và Nunavut , đều có thỏa thuận đề cử tỉnh bang với chính phủ. Theo Accord Canada – Quebec , Quebec có quyền duy nhất để lựa chọn người nhập cư đến tỉnh bang của mình. Tuy nhiên , các ứng viên vẫn phải đáp ứng yêu cầu nhập cư của Cục Di trú và Quốc tịch Canada.
(Cre: CIC news)