Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Quy Trình Xử Lý Tạm Thời Diện Doanh Nhân Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Manitoba, Canada

Nhận tin tức mới
Quy Trình Xử Lý Tạm Thời Diện Doanh Nhân Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Manitoba, Canada
24/05/2018

Theo Tỉnh bang Manitoba, Chương trình Đề cử Tỉnh bang Manitoba – MPNP sẽ mở hệ thống nộp Express of Interest – EOI trực tuyến cho tất cả các diện sau khi hoàn tất các thay đổi vào mùa thu năm 2018.

Chương trình Đề cử Tỉnh bang – MPNP sẽ mở thụ lý tạm thời cho phép các hồ sơ nộp sớm hơn cho Diện Doanh nhân – BIS. Diện BIS có hai dạng đầu tư: một là  Đầu tư Doanh nghiệp; hai là Đầu tư Nông trại.
Dưới đây là quy đình xử lý hồ sơ nộp dưới dạng Đầu tư Doanh nghiệp

QUY TRÌNH XỬ LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG MANITOBA DIỆN DOANH NHÂN

Chương trình Đề cử tỉnh bang Manitoba - Quy trình xử lý tạm thời diện doanh nhân(Cre: website  chính thức của Tỉnh bang Manitoba)

Quý khách hàng quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về Chương trình Đề cử Tỉnh bang Manitoba – Diện Doanh nhân, vui lòng liên hệ đăng lý cuộc hẹn tư vấn tại đây:

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com