Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Manitoba Diện Doanh Nhân (MPNP) Đã Phát Hành 90 Thư Mời Nộp Đơn Tháng 5- 6/2017

Nhận tin tức mới
14/07/2017

Tháng 5-6, 2017 Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã phát hành 90 Thư Mời Nộp Đơn  trên tổng số hồ sơ Biểu thức quan tâm EOI nhận được có điểm số từ 87 đến 99 điểm, trong đó chỉ có 7 hổ sơ 87 điểm – mức điểm thấp nhất trong lần tuyển chọn này.

Tháng Số thư mời Điểm số
05 40 87 to 99
06 50 87 to 95

(Cre:Manitoba Immigration)