Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã phát hành 50 Thư Mời Nộp Đơn tháng 3.2017

Nhận tin tức mới
17/04/2017
Tháng 3, 2017 Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã phát hành 50 Thư Mời Nộp Đơn  trên tổng số hồ sơ Biểu thức quan tâm EOI nhận được có điểm số từ 87 đến 95 điểm, trong đó chỉ có 5 hổ sơ 87 điểm – mức điểm thấp nhất trong lần tuyển chọn này.
Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã nhận được 41 hồ sơ di trú  trên tổng số Thư Mời Nộp Đơn phát hành giai đoạn này
Theo Manitoba Immigration