Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Manitoba Diện Doanh Nhân (MPNP-B) Đã Phát Hành 40 Thư Mời Nộp Đơn

Nhận tin tức mới
Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Manitoba Diện Doanh Nhân (MPNP-B) Đã Phát Hành 40 Thư Mời Nộp Đơn
20/02/2017

Tháng 1, 2017 Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã phát hành 40 Thư Mời Nộp Đơn  trên tổng số hồ sơ Biểu thức quan tâm EOI nhận được có điểm số từ 85 đến 100 điểm.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã nhận được 35 hồ sơ di trú  trên tổng số Thư Mời Nộp Đơn phát hành giai đoạn này

(Cre: Manitoba Immigration)