Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Manitoba Diện Doanh Nhân (MPNP-B) Đã Phát Hành 40 Thư Mời Nộp Đơn Tháng 4/2017

Nhận tin tức mới
Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Manitoba Diện Doanh Nhân (MPNP-B) Đã Phát Hành 40 Thư Mời Nộp Đơn Tháng 4/2017
02/05/2017
Tháng 4/ 2017 Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã tiến hành rút thăm và phát hành thư mời.
Trong đợt rút thăm lần này tỉnh bang đã phát hành 40 Thư Mời Nộp Đơn nhận Thường Trú (PR) Canada trên tổng số hồ sơ Biểu thức quan tâm EOI nhận được có điểm số từ 87 đến 97 điểm.
Trong số này chỉ có 7 hổ sơ 87 điểm – mức điểm thấp nhất trong lần tuyển chọn này.
(Cre: Manitoba Immigration)