Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Manitoba Diện Doanh Nhân (MPNP-B) Đã Phát Hành 340 Thư Mời Nộp Đơn

Nhận tin tức mới
Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Manitoba Diện Doanh Nhân (MPNP-B) Đã Phát Hành 340 Thư Mời Nộp Đơn
05/01/2016

Tính đến 04 tháng 01 năm 2016 Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã phát hành 340 Thư Mời Nộp Đơn (10 Thư Mời Nộp Đơn được phát hành mỗi tuần) trên tổng số hồ sơ Biểu thức quan tâm EOI nhận được có điểm số từ 98 đến 80 điểm. Trong đó, hồ sơ từ Việt Nam chiếm lượng tương đối trong tổng số.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã nhận được 212 hồ sơ trên tổng số Thư Mời Nộp Đơn phát hành

Thống kê Thư Mời Nộp Đơn đã phát hành theo quốc gia

Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Manitoba Diện Doanh Nhân (MPNP-B) Đã Phát Hành 340 Thư Mời Nộp Đơn

(Cre: Manitoba Immigration)

Liên hệ tư vấn chương trình và thẩm định hồ sơ định cư Canada cùng Kornova

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com