Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Manitoba Diện Doanh Nhân (Mpnp-B) Đã Phát Hành 170 Thư Mời Nộp Đơn

Nhận tin tức mới
Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Manitoba Diện Doanh Nhân (Mpnp-B) Đã Phát Hành 170 Thư Mời Nộp Đơn
20/05/2016

Từ 5 tháng 1, 2016 đến 30 tháng 04, 2016 Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã phát hành 170 Thư Mời Nộp Đơn (10 Thư Mời Nộp Đơn được phát hành mỗi tuần) trên tổng số hồ sơ Biểu thức quan tâm EOI nhận được có điểm số từ 82 đến 100 điểm. Trong đó, hồ sơ từ Việt Nam chiếm lượng tương đối trong tổng số (4%).

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã nhận được 125 hồ sơ trên tổng số Thư Mời Nộp Đơn phát hành từ 5 tháng 1, 2016 đến 30 tháng 04, 2016

Thống kê Thư Mời Nộp Đơn đã phát hành theo quốc gia

(Cre: Manitoba Immigration)