Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Manitoba Diện Doanh Nhân (MPNP-B) Đã Phát Hành 130 Thư Mời Nộp Đơn

Nhận tin tức mới
Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Manitoba Diện Doanh Nhân (MPNP-B) Đã Phát Hành 130 Thư Mời Nộp Đơn
13/12/2016

Từ tháng 8 đến tháng 10, 2016 Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã phát hành 130 Thư Mời Nộp Đơn  trên tổng số hồ sơ Biểu thức quan tâm EOI nhận được có điểm số từ 83 đến 100 điểm.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã nhận được 104 hồ sơ di trú  trên tổng số Thư Mời Nộp Đơn phát hành giai đoạn này

Tháng
Số thư mời phát hành
Điểm số
Số hồ sơ di trú nhận được
8
40
83 to 95
40
9
40
83 to 95
31
10
50
84 to 98
33
Tổng
130
 
104

Mẫu bộ hợp đồng ký quỹ có thể tham khảo tại đây và tải chứng từ tại đây

(Cre: Manitoba Immigration)