Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đầu Tư Quebec Thay Đổi Quy Chế Nhận Đơn Năm 2014

Nhận tin tức mới
Chương Trình Đầu Tư Quebec Thay Đổi Quy Chế Nhận Đơn Năm 2014
17/06/2014
Chương trình đầu tư Quebec QIIP dự kiến bắt đầu nhận đơn vào tháng 10 thay vì vào tháng 9 và sẽ tiếp tục nhận đơn đến cuối tháng 2/ 2015.
Dự kiến chương trình sẽ không áp dụng quy chế rút thăm ngẫu nhiên như năm 2013 mà thay vào đó áp dụng quy chế phân phối hạn ngạch đến các đơn vị đầu tư được chỉ định của chính phủ tỉnh bang Quebec trong chương trình. Đây dự kiến cũng là năm cuối cùng áp dụng mức đầu tư 800,000 CAD. Năm 2015 dự kiến mức yêu cầu đầu tư tăng đến 2 triệu CAD với yêu cầu tài sản ở mức 4 triệu CAD.
Kornova cùng với các đối tác tài chính chiến lược trong ngành và tại tỉnh bang Quebec  tự hào trong việc hỗ trợ nhà đầu tư đạt hạn mức phân phối của tỉnh bang nếu nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia chương trình và nổ lực hết sức để hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu và tiến độ qui định.
Ngoài ra, chương trình đầu tư Quebec sẽ áp dụng nhiều biện pháp để cải thiện chất lượng hồ sơ dự tuyển bao gồm:

  • Loại bỏ quy trình rút thăm ngẫu nhiên.
  • Bắt đầu áp dụng hạn mức hồ sơ cho mỗi đơn vị đối tác tài chính trung gian.
  • Chỉ chấp nhận bộ hồ sơ hoàn chỉnh.
  • Tất cả hồ sơ phải nộp vào văn phòng tại Montreal.

(Cre: Kornova)

Liên hệ tư vấn chương trình và thẩm định hồ sơ định cư Canada cùng Kornova

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com