Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đầu Tư Quebec Nhận Đủ Hạn Mức 2,700 Hồ Sơ Của Năm Chỉ Trong Vòng 20 Ngày

Nhận tin tức mới
13/04/2012
Các loại hồ sơ nhập cư                 Hạn mức hồ sơ                        Tổng số hồ sơ nhận được
từ21.03.2012                               đến ngày 11.04.2012
đến ngày 31.03.2013
=================================================================================
Chương trình doanh nhân

Các nhà đầu tư                                 2,700                                                    2,700
Doanh nhân hay                               215                                                         46
lao động tự làm chủ
Nhân viên lành nghề
nhóm 2                                              14,300                                              sẽ được cập nhật

(Theo Quebec Immigration)
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/informations/applications-re…
Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com