Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đầu Tư Quebec Mở Cửa Nhận Đơn Từ 29 Tháng 5, 2017 Đến 23 Tháng 2, 2018

Nhận tin tức mới
Chương Trình Đầu Tư Quebec Mở Cửa Nhận Đơn Từ 29 Tháng 5, 2017 Đến 23 Tháng 2, 2018
01/06/2017
Chương trình đầu tư Quebec mở cửa nhận đơn từ 29 tháng 5, 2017 đến 23 tháng 2, 2018 với hạn mức 1900 hồ sơ trên toàn thể giới.
Hiện tại hạn mức cho các quốc gia gồm có:
  • Hạn mức cho hồ sơ Trung Quốc là 1,330 hồ sơ
  • Hạn mức cho khối nước còn lại là 570 hồ sơ
Lưu ý:
  • Lệ phí thụ lý của Chính phủ sẽ tiếp tục là 15,111 CAD cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. Bất kỳ đơn nào nhận được vào năm 2018 có thể phải chịu mức lệ phí tăng.
  • Bất kỳ người nộp đơn nào chứng minh khả năng tiếng Pháp bậc trung cấp có thể nộp đơn vào bất kỳ thời điểm nào cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2018 và sẽ được ưu tiên thụ lý.
Chương trình định cư Đầu tư Quebec đi vào hoạt động từ năm 1986 và được quản lý bởi chính quyền Quebec. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2010, chương trình này được khởi động lại với những điều kiện thay đổi. Nguồn ngân quỹ thu được từ chương trình định cư đầu tư Quebec sẽ được chuyển đến hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Quebec hỗ trợ các dự án kinh tế tại Quebec, và mang lại nguồn tài chính quan trọng cho chính phủ cũng như đóng góp vào ngân quỹ cho chính quyền Quebec.
Để thỏa được chương trình, bạn phải:

  1. Đương đơn hoặc bao gồm chồng/vợ đương đơn có số tài sản hợp pháp tối thiểu là 1,600,000 đô Canada, không bao gồm tài sản được cho tặng ít hơn 6 tháng trước khi nộp đơn theo chương trình.
  2. kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực nông trại, cơ sở kinh doanh ngành công nghiệp hoặc thương mai, hoặc cơ sở kinh doanh chuyên ngành hợp pháp nơi có số lượng nhân viên không bao gồm nhà đầu tư phải ít nhất 2 nhân viên toàn thời gian, hoặc một đại lý quốc tế hoặc chính phủ hoặc một cơ quan trực thuộc chính phủ.
  3. Có dự định nhập cư tại Quebec và kí hợp đồng đầu tư 800,000 đô Canada thông qua dịch vụ tài chính trung gian (những nhà môi giới hoặc công ty quản lý vốn đầu tư) được chỉ định tham gia vào chương trình đầu tư.

Sự đánh giá hồ sơ của bạn còn dựa vào những yếu tố khác ví dụ như tuổi, bằng cấp chuyên môn và khả năng ngoại ngữ của bạn.
Số tiền đầu tư 800,000 đô Canada trong 5 năm được đảm bảo bởi chính quyền Quebec. Những nhà môi giới và công ty quản lý vốn đầu tư hỗ trợ quản lý nguồn ngân quỹ.

Vào cuối giai đoạn 5 năm, những nhà môi giới và công ty quản lý vốn đầu tư sẽ hoàn lại 800,000 đô Canada không có lãi cho đương đơn trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, số tiền này có thể khác nhau nếu đương đơn đảm bảo tài chính cho việc đầu tư.
Chương trình định cư dạng đầu tư Quebec phải được chỉ định tại Quebec ngay từ ban đầu.