Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đầu Tư Quebec Không Ảnh Hưởng Bởi Quyết Định Đóng Cửa Chương Trình Đầu Tư Liên Bang

Nhận tin tức mới
Chương Trình Đầu Tư Quebec Không Ảnh Hưởng Bởi Quyết Định Đóng Cửa Chương Trình Đầu Tư Liên Bang
13/02/2014
Bộ Di Trú và cộng đồng văn hóa của Quebec đã lưu ý dự định của Chính phủ Liên bang trong việc bãi bỏ các  chương trình đầu tư nhập cư và doanh nhân.

Cục Nhập cư và Quốc tịch Canada đã cam kết với Bộ Di Trú Quebec rằng Chương trình đầu tư nhập cư và Chương trình Doanh nhân nhập cư của Quebec sẽ không bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

Ngoài ra, Cục Di Trú và Quốc Tịch Canada đã xác nhận rằng Bộ sẽ được tư vấn trên tất cả các sửa đổi quy định trong tương lai liên quan đến thẩm quyền Quebec trong vấn đề này.

Bộ Di Trú Quebec tiếp tục phân tích các biện pháp nêu trong ngân sách liên bang để đánh giá tác động mà các biện pháp này sẽ có trên những người nhập cư tỉnh bang Quebec, và sẽ có biện pháp phù hợp một khi có kết luận riêng về vấn đề này.

(Cre: Quebec Immigration)