Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đầu Tư Quebec Công Bố Hạn Mức Và Ngày Nhận Đơn Mới

Nhận tin tức mới
Chương Trình Đầu Tư Quebec Công Bố Hạn Mức Và Ngày Nhận Đơn Mới
06/01/2015
Tỉnh bang Quebec công bố thời hạn nhận đơn Chương trình đầu tư Quebec được ấn định từ 19 tháng 1 đến 20 Tháng 3 năm 2015.
Tỉnh sẽ nhận hạn mức tối đa 1,750 hồ sơ để cấp chứng nhận đề cử trong Chương trình đầu tư Quebec, trong đó với hạn mức tối đa 1,200 hồ sơ dành cho đơn từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông và Ma Cao).
Hạn mức hồ sơ này sẽ được chia sẻ giữa các đại lý tài chính. Số lượng tối đa hồ sơ cho mỗi trung gian tài chính đã được xác định dựa trên số lượng tối đa hồ sơ nhận được hàng năm.
Sự phân bố hồ sơ trong các trung gian tài chính được dựa trên quá trình và tầm mức quan trọng tương đối của mỗi trung tâm trong cả nhóm.
Nhà đầu tư nộp đơn mà chứng minh được bằng kết quả kiểm tra được công nhận bởi Bộ rằng họ có một kiến thức Tiếng Pháp ở mức độ khá thì hồ sơ không ảnh hưởng hạn mức tối đa có thể nộp hồ sơ bất cứ lúc nào.