Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đầu Tư Quebec Chính Thức Thông Báo Tháng Duy Nhất Nhận Đơn Định Cư Năm 2015

Nhận tin tức mới
Chương Trình Đầu Tư Quebec Chính Thức Thông Báo Tháng Duy Nhất Nhận Đơn Định Cư Năm 2015
17/12/2014
Văn phòng di trú chính quyền Quebec chính thức thông báo thời gian nhận đơn di trú này theo Chương trình đầu tư từ ngày 05 đến 30 tháng 1, 2015.

Văn phòng di trú tỉnh bang Quebec sẽ nhận được tối đa là 1750 hồ sơ diện đầu tư, trong đó hạn mức tối đa 1200 hồ sơ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông và Ma Cao).

Các ứng cử viên chương trình đầu tư Quebec nếu chứng minh được bằng kết quả thi chứng chỉ tiếng Pháp được công nhận bởi văn phòng di trú tỉnh bang Quebec rằng đương đơn có một kiến thức tiếng Pháp bậc cao trung, thì hồ sơ di trú không phụ thuộc vào giới hạn thời gian nhận đơn qui định trên.

Hồ sơ di trú diện đầu tư Quebec phải được gửi bằng thư thường hoặc chuyển phát nhanh tư nhân chuyên ngành đến văn phòng di trú chính quyền bang Quebec tại Montréal.
(Cre: Quebec Immigration)