Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đầu Tư Nhập Cư Quebec (Canada) Tạm Ngưng Đến Năm 2023

Nhận tin tức mới
Chương Trình Đầu Tư Nhập Cư Quebec (Canada) Tạm Ngưng Đến Năm 2023
13/04/2021

Theo thông báo mới nhất từ chính quyền tỉnh bang Quebec, chương trình Đầu tư Nhập cư (QIIP) của tỉnh sẽ bị đình chỉ trong hai năm nữa. Động thái này được xem như một phần trong các cải cách của chính quyền tỉnh nhằm hiện đại hóa hệ thống nhập cư của các tỉnh phía đông Canada.

Theo dự kiến chương trình QIIP dự kiến ​​sẽ mở lại vào ngày 01/04/2021 sau lần tạm dừng trước đó vào ngày 01/11/2019. Tuy nhiên, mới đây chính quyền tỉnh bang Quebec đã thông báo về việc chương trình QIIP sẽ không mở lại cho đến ngày 01/04/2023. Người phát ngôn chính quyền tỉnh Quebec cho biết khoảng thời gian tạm ngưng thực hiện chương trình sẽ cho phép cơ quan Di trú tỉnh hoàn thành các công việc đang sửa đổi. Thời gian này cũng tạo điều kiện để tỉnh chuẩn bị một chương trình di trú mới cập nhật, phù hợp với các mục tiêu của Chính phủ về hội nhập và cộng đồng hóa người nhập cư.

Chương trình Đầu tư Nhập cư Quebec tiếp tục ngừng thực hiện đến năm 2023

Các hồ sơ đã nộp trước đây theo chương trình QIIP sẽ được tiếp tục thụ lý như bình thường. Chương trình QIIP đã thu hút được khoảng 700 triệu CAD đầu tư vào 4700 doanh nghiệp Quebec kể từ năm 2001. Nhà đầu tư được yêu cầu đầu tư tiền vào một sáng kiến ​​do chính quyền cấp tỉnh hỗ trợ. Ứng viên QIIP, những người có thể chứng minh giá trị tài sản ròng của họ ít nhất là 2 triệu CAD và có một số kinh nghiệm quản lý, được yêu cầu đầu tư 1,2 triệu CAD vào một công ty Canada được ủy quyền trong tỉnh, doanh thu từ đó được sử dụng để tài trợ cho các chương trình kinh doanh khác. Các nhà đầu tư nhận lại tiền của họ, trừ đi lãi suất, sau khoảng thời gian 05 năm.

(Cre: Uglobal)