Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đầu Tư Nhập Cư Quebec Sẽ Tiếp Tục Như Thường Lệ

Nhận tin tức mới
13/01/2012

Tỉnh Quebec có Chương trình Đầu tư nhập cư riêng, bởi vậy việc xử lý hồ sơ nhập cư diện đầu tư được lựa chọn bởi tỉnh bang sẽ tiếp tục như thường lệ và không ảnh hưởng bởi sự tạm ngưng nhận hồ sơ của chương trình đầu tư liên bang.

Tuy nhiên các thành viên Hiệp Hội Tư Vấn Di Trú Canada khuyến khích quý khách hàng sớm quyết định khi dự định nộp đơn theo chương trình đầu tư Quebec cũng như các chương trình nhập cư có hỗ trợ tỉnh bang khác. Ngoài ra, đương đơn cần tích cực trong quá trình chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh vì các tỉng bang thông báo rằng họ mong muốn nhận được các hồ sơ với đầy đủ các giấy tờ yêu cầu nhằm xúc tiến quá trình xét duyệt hồ sơ.

Đối với chương trình Đầu Tư Liên Bang, chính phủ Canada đang đề xuất các tiêu chí đủ điều kiện mới nhằm mang lại đóng góp lớn hơn cho nền kinh tế Canada. Đề xuất thay đổi quy định là yêu cầu nhà đầu tư mới phải có một giá trị tài sản cá nhân ròng là 1.6 triệu CAD, tăng từ 800.000 CAD, và đầu tư một khoản là 800.000 CAD, tăng từ 400.000 CAD. Những đề xuất này đã được công bố hôm nay trong Công báo Canada cho một khoảng thời gian 30 ngày để trưng cầu ý kiến quần chúng.

Tiêu chuẩn hiện hành của Canada đối với các nhà đầu tư là thấp nhất trên thế giới, và đã không được thay đổi kể từ năm 1999. Kết quả là chương trình thu hút một số lượng lớn các hồ sơ hơn mức có thể được xét duyệt hàng năm theo kế hoạch di trú, và thời gian xử lý kéo dài. Cho đến khi các thay đổi được hoàn tất, từ ngày 26/6/2010 chính phủ sẽ ngừng nhận đơn xin đầu tư mới để ngăn chặn một đợt tăng đột biến về số hồ sơ nộp vào trước khi các qui định về tiêu chuẩn mới được thông qua và có hiệu lực, khiến thời gian xử lý sẽ kéo dài lâu hơn nữa. Khi các tiêu chuẩn mới được đưa ra, các hồ sơ mới sẽ được xử lý cùng với những hồ sơ cũ. Bằng cách này, Canada có thể bắt đầu nhận ra những lợi ích của những thay đổi ngay lập tức.

(Theo Công Báo Canada)

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com