Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đầu Tư Liên Bang Tạm Ngưng Nhận Hồ Sơ Từ 26 Tháng 06 Năm 2010

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Chính phủ Canada đang đề xuất các tiêu chí đủ điều kiện mới cho chương trình Đầu Tư Liên Bang nhằm mang lại đóng góp lớn hơn cho nền kinh tế Canada.

Đề xuất thay đổi quy định là yêu cầu nhà đầu tư mới phải có một giá trị tài sản cá nhân ròng là 1.6 triệu CAD, tăng từ mức 800.000 CAD, và đầu tư một khoản là 800.000 CAD, tăng từ 400.000 CAD. Những đề xuất này đã được công bố hôm nay trong Công báo Canada cho một khoảng thời gian 30 ngày trưng cầu ý kiến quần chúng.

Tiêu chuẩn hiện hành của Canada đối với các nhà đầu tư là thấp nhất trên thế giới, và đã không được thay đổi kể từ năm 1999. Kết quả là chương trình thu hút một số lượng lớn các hồ sơ hơn mức có thể được xét duyệt hàng năm theo kế hoạch di trú, và thời gian xử lý kéo dài. Cho đến khi các thay đổi được hoàn tất, Chính phủ sẽ ngừng nhận đơn xin đầu tư mới để ngăn chặn một đợt tăng đột biến về số hồ sơ nộp vào trước khi các qui định về tiêu chuẩn mới được thông qua và có hiệu lực, khiến thời gian xử lý sẽ kéo dài lâu hơn nữa. Khi các tiêu chuẩn mới được đưa ra, các hồ sơ mới sẽ được xử lý cùng với những hồ sơ cũ. Bằng cách này, Canada có thể bắt đầu nhận ra những lợi ích của những thay đổi ngay lập tức.

Canada cần người nhập cư đầu tư, Bộ trưởng Kenney nói. Những thay đổi này là cần thiết để giữ cho chương trình của Canada cạnh tranh với các nước khác, và bắt kịp với nền kinh tế đang thay đổi. Để nhận tin cập nhật của Cục Di trú Canada, có thể xem tại Twitter tại www.twitter.com / CitImmCanada.

(Theo Cic.gc.ca và Công Báo Canada)
Lời khuyên từ Kornova: Sớm quyết định trong việc lựa chọn cơ hội định cư cho gia đình trước khi các thay đổi tiếp theo từ tháng 8 – tháng 9.2010
Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com