Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương trình đầu tư liên bang sẽ mang lại cho Canada thêm nguồn vốn cho phát triển kinh tế và tạo việc làm

Nhận tin tức mới
20/01/2012
Chương trình đầu tư liên bang Canada thu hút những doanh nhân mang đến những lợi ích kinh tế cho Canada. Để theo kịp những thay đổi của kinh tế toàn cấu và giữ cho các chương trình định cư Canada cạnh tranh với thế giới, Cục Di Trú và Quốc Tịch Canada (CIC) đã thay đổi chương trình vào tháng 6, 2010 nhằm làm cho chương trình mang lại lợi ích cho nền kinh tế Canada nhiều hơn.
Lợi ích kinh tế từ chương trình đầu tư liên bang Canada
Khoản đầu tư từ các doanh nhân tham gia chương trình kéo dài 5 năm, không lãi suất vào chính phủ Canada đại diện các tỉnh bang và khu vực tham gia chương trình. Những khoản đầu tư này được phân bổ về cho các tỉnh bang và khu vực để cấp vốn cho hoạt động phát triển kinh tế và tạo việc làm trong khu vực. Các chiến lược đầu tư và phát triển kinh tế khác nhau, một vài ví dụ là việc đầu tư vốn vào công nghệ làm sạch, đầu tư vào các cơ sơ hạ tầng công cộng (mở rộng băng tầng cập nhật internet, xây dựng cơ sở giáo dục bậc sau trung học) và cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Canada vay vốn. Các tỉnh bang phải cam kết hòan khoản đầu tư được cấp.
Các tỉnh bang và khu vực hiện quản lý gần 2 tỷ vốn từ chương trình đầu tư liên bang Canada luân chuyển trong thời hạn 5 năm. Riêng trong năm 2009, khoảng 500 triệu đã đưa vào chương trình. British Columbia, Manitoba, Ontario, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland và Labrador, New Brunswick, Saskatchewan và khu vực Northwest tham gia chương trình này. Các tỉnh bang và khu vực khác cũng mong muốn tham gia chương trình này.
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chương trình đầu tư liên bang Canada mang lại ảnh hưởng tích cực cho nền kinh tế Canada. Một mặt chương trình mang lại nguồn vốn đầu tư quan trọng cho các tỉnh bang và khu vực, mặt khác các doanh nhân theo chương trình đấu tư liên bang cũng mang lại những đóng góp kinh tế quan trọng cho Canada bằng việc mang đến Canada sự nhạy bén và kinh nghiệm kinh doanh, những nối kết quan trọng trong kinh tế toàn cầu và sự am hiểu thị trường quốc tế.
Những thay đổi trong chương trình
Chính phủ Canada đã thay đổi tiêu chí của chương trình đầu tư liên bang Canada. Theo tiêu chí mới, nhà đầu tư cần một tài sản ròng là 1.6 triệu, tăng từ $800,000 và yêu cầu đầu tư $800,000, tăng từ $400,000.
Mức đấu tư cao hơn nghĩa là các tỉnh bang và khu vực sẽ nhận được nhiều vốn hơn cho phát triển kinh tế khu vực. Yêu cầu tài sản ròng cao hơn có nghĩa rằng chương trình sẽ định vị tốt hơn các doanh nhân tiềm năng cho nền kinh tế toàn cầu và có nguồn lực mạnh hơn cho những khoản đầu tư khác vào nền kinh tế Canada
Các chương trình định cư Canada so sánh với các quốc gia khác
chương trình đầu tư liên bang Canada đã không thay đổi từ năm 1999 và được xem là có yêu cầu thấp nhất so với các chương trình tương tự tại các nước khác. (Xem biểu đồ bên dưới)
Tiêu chuẩn mới hiện nay đưa chương trình định cư Canada đến gần hơn các tiêu chí của các chương trình định cư ở các quốc gia khác
nhưng vẫn mang lại những lợi thế cạnh tranh cho các nhà đầu tư về việc cấp ngay quyền thường trú nhân khi nhập cư và bảo đảm hoàn trả khoản đầu tư.
Bảng so sánh
Mức tài sản tối thiểu     /   Mức đầu tư  tối thiểu
Canada/Quebec(cũ):     CAD$800,000 / CAD$400,000
Canada/Quebec(mới):   CAD$1,600,000 / CAD$800,000
Úc:       CAD$2,157,525/CAD$1,438,350- CAD$719,175 (cho chương trình địa phương)
Anh:     CAD$3,331,400/CAD$1,665,700
New Zealand:   CAD$765,500/CAD$1,148,250
Mỹ:      không qui định/CAD$1,031,700/CAD$515,850 (cho chương trình địa phương)
Lưu ý: tỷ giá ngoại tệ theo Bank of Canada ngày 11.1.2010
Theo CIC