Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương trình đào tạo tiếng Anh cho người kinh doanh miễn phí tại PEI

Nhận tin tức mới
Chương trình đào tạo tiếng Anh cho người kinh doanh miễn phí tại PEI
12/01/2018

Chương trình hội nhập kinh tế
Nhiều người mới đến PEI muốn mở một doanh nghiệp hoặc làm việc trong một doanh nghiệp hiện tại. Tuy nhiên, họ có thể đối mặt với nhiều thách thức.
Họ có thể thiếu kỹ năng giao tiếp và sự hiểu biết văn hoá cần thiết để thành công tại nơi làm việc. Điều này có thể dẫn đến thiếu việc làm hoặc thất nghiệp.
SACLI – trung tâm giáo dục Canada cung cấp chương trình đặc biệt được thiết kế để giúp những người mới vượt qua những rào cản này.

Chương trình sẽ phát triển khả năng giao tiếp của các học viên trong các tình huống liên quan đến kinh doanh và công nghiệp. Nhấn mạnh vào khả năng phát triển khả năng nghe, nói, đọc, viết trong môi trường làm việc. Nội dung của chương trình sẽ được điều chỉnh cho những người tham gia đã đạt được Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canađa (CLB) từ 4 trở lên.

Những người tham gia sẽ được chia thành các nhóm theo sự hiểu biết về ngôn ngữ và nhu cầu kinh doanh của họ.
Để đăng ký:  tuyển sinh liên tục
Liên hệ với cô Jen Rose để đăng ký lớp học ngay
Jrose@studyincanada.ca, 902-628-2379

Xem thêm về các chương trình học tại PEI, Canada

Contact Us