Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Alberta Tạm Ngưng Chương Trình Bảo Lãnh Người Thân

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Căn cứ vào tình trạng thị trường lao động hiện nay, tỉnh bang Alberta đã ra quyết định không tiếp tục nhận hồ sơ diện bảo lãnh người thân thuộc chương trình chỉ định tỉnh bang Alberta.

Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, chương trình chỉ định nhập cư tỉnh bang Alberta (AINP) sẽ không nhận thêm bất kỳ hồ sơ mới nào cho chương trình bảo lãnh người thân và các loại visa Mỹ. Theo chính quyền tỉnh bang Alberta, sự thay đổi này chỉ là tạm thời cho đến khi có những thông báo tiếp theo. “Trọng tâm của chúng tôi cần đầu tiên là có việc làm cho người dân của tỉnh bang Alberta và người dân Canada”, ông Thomas Lukaszuk, Bộ trưởng Bộ Lao động và Nhập cư nói. “Chúng tôi vẫn tiếp tục xử lý những hồ sơ của các đương đơn, những người có đủ các kỹ năng cần thiết nhằm phát triển nền kinh tế của chúng tôi.”

Tỉnh bang Alberta lần đầu tiên giới thiệu chương trình chỉ định nhập cư tỉnh bang Alberta nhằm giúp xây dựng một lực lượng lao động mạnh mẽ của những người nhập cư có tay nghề cao. Chương trình bảo lãnh người thân và các loại visa Mỹ đã được thêm vào trong năm 2008, và được công nhận là đã rất thành công với một lượng lớn các hồ sơ đã được nộp theo hai chương trình này. Chính phủ liên bang hạn chế số lượng người dân mà tỉnh bang Alberta có thể chỉ định cho việc thường trú. Trong năm 2010, tỉnh bang Alberta được phép chỉ định nhập cư cho 5,000 người. Trọng tâm của chương trình chỉ định nhập cư tỉnh bang Alberta (AINP) ủng hộ việc chỉ định những người hiện tại đang làm việc với những công việc thường xuyên lâu dài và những người đã được cung cấp việc làm thuộc những ngành nghề đang có nhu cầu tại tỉnh bang Alberta.

Alberta vẫn tiếp tục nhận hồ sơ xin nhập cư cho các chương trình sau:
  • Chương trình nhân viên lành nghề tỉnh bang
  • Theo yêu cầu thương mại bắt buộc
  • Chương trình nhân viên có tay nghề bậc trung trong các ngành nghề xác định
  • Chương trình chủ nông trại
  • Chương trình sinh viên quốc tế
  • Chương trình nghề kỹ sư

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com