Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Bảo Lãnh Ông Bà, Cha Mẹ Sang Canada Được Mở Lại Trong Năm 2018

Nhận tin tức mới
Chương Trình Bảo Lãnh Ông Bà, Cha Mẹ Sang Canada Được Mở Lại Trong Năm 2018
26/12/2017

Chương trình bảo lãnh ông bà, cha mẹ sang Canada sẽ được mở lại trong năm 2018.

Người thường trú và công dân Canada sẽ sớm có thể bước đầu nộp đơn để đưa cha mẹ và ông bà đến Canada khi mà Chương trình bảo lãnh Ông bà, cha mẹ được mở lại vào năm 2018.

Sở Nhập cư, Tị nạn và Công dân Canada (IRCC) đã giới thiệu quy trình mới trong năm 2017 cho việc tiếp nhận đơn bảo lãnh ông bà và cha mẹ để đảm bảo rõ ràng và minh bạch hơn cho những người nộp đơn. Bây giờ, việc đầu tiên những người bảo lãnh tiềm năng phải làm là báo cho IRCC rằng họ quan tâm đến bảo lãnh ông bà, cha mẹ bằng cách nộp “Đơn Quan tâm bảo lãnh”. IRCC sẽ dùng quy trình lựa chọn ngẫu nhiên để mời những người bảo lãnh tiềm năng bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà của họ.

Hôm nay, ông Ahmed Hussen – Bộ trưởng Nhập cư, Tị nạn và Công dân thông báo rằng mẫu đơn “Đơn Quan tâm Bảo lãnh” sẽ chính thức đưa ra bắt đầu vào ngày 02 tháng Một năm 2018. Những người mong muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà của mình phải điền thông tin vào mẫu đơn trực tuyến này. Mẫu đơn sẽ có hiệu lực đến trưa ngày 01 tháng Hai năm 2018.

Để đảm bảo hiệu quả của hệ thống và cho phép nhiều nhà bảo lãnh tiềm năng hợp pháp nhất có thể, người muốn nộp hồ sơ bảo lãnh ông bà/cha mẹ phải hội đủ các điều kiện yêu cầu nộp đơn này. Những câu hỏi mới sẽ được thêm vào “Đơn Quan tâm bảo lãnh” để giúp người bảo lãnh tự đánh giá liệu mình có đủ điều kiện để bảo lãnh không.

(Cre: Canada Government)