Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Bảo Lãnh Ông Bà Cha Mẹ Mở Lại Ngày 02/01/2015

Nhận tin tức mới
Chương Trình Bảo Lãnh Ông Bà Cha Mẹ Mở Lại Ngày 02/01/2015
22/12/2014
Bộ trưởng Bộ Di trú và Quốc tịch Canada Chris Alexander tuyên bố chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà (PGP) sẽ mở lại vào ngày 02 tháng 1 năm 2015.
Alexander nhấn mạnh sự thành công của PGP, Canada đã đón hơn 70.000 cha mẹ và ông bà từ năm 2012. Con số này thể hiện mức cao nhất cha mẹ và ông bà nhập cư trong gần hai thập kỷ qua. Nhờ Kế hoạch hành động của chính phủ hướng tới đoàn tụ nhanh cho gia đình, số lượng hồ sơ tồn đọng đã được giảm gần 54%.
Cha mẹ và ông bà, những người muốn đến thăm gia đình của họ ở Canada cũng có thể nộp đơn diện Siêu Thị Thực dành cho ông bà cha mẹ. Đây là một cách nhanh chóng, thuận tiện cho cha mẹ và ông bà muốn dành một khoảng thời gian dài ở Canada với gia đình của họ. Cho đến nay, khoảng 45,000 siêu thị thực đã được ban hành với một tỷ lệ phê duyệt hơn 80%.
Dữ kiện tham khảo
Mỹ, Anh Quốc, Úc và New Zealand đều có tiêu chuẩn chặt chẽ hơn đối với sự bảo lãnh cha mẹ và chỉ cho phép ông bà được bảo lãnh trong những trường hợp đặc biệt
Bất kỳ hồ sơ PGP nào nhận được trước ngày 02 tháng 1 năm 2015, sẽ không được chấp nhận. Thông tin chi tiết về làm thế nào để nộp đơn, bao gồm các mẫu đơn và hướng dẫn, hiện đang có sẵn trên trang web Quốc tịch và Di trú Canada (CIC), cho phép các ứng viên bắt đầu điền đơn và thu thập các tài liệu.
Hạn mức tối đa 5.000 hồ sơ mới hoàn thành sẽ được chấp nhận vào năm 2015.
Với hơn 1,000 siêu thị thực được cấp hàng tháng, chương trình này đã trở thành một trong những sáng kiến phổ biến nhất của CIC.
Trích dẫn
“Canada có một trong những chương trình đoàn tụ gia đình rộng rãi nhất trên thế giới và chúng tôi đang hành động để giảm tồn đọng và cải thiện thời gian thụ lý để các gia đình được đoàn tụ với người thân của mình một cách nhanh chóng hơn” – Chris Alexander, Bộ trưởng Bộ di trú và quốc tịch Canada cho biết.
(Cre: CIC)