Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương trình bảo hiểm y tế đại chúng: niềm hãnh diện của cư dân Canada

Nhận tin tức mới
08/12/2012
Ottawa: (CP): Theo kết quả một cuộc thăm dò dân ý mới đây của công ty Leger Marketing, thi chương trình bảo hiểm y tế đại chúng là một niềm hãnh diện của đa số cư dân Canada. Theo bản thống kê này thì 94 phần trăm những người được hỏi, đã cho rằng chuyện bảo hiểm y tế của Canada là một niềm hãnh diện
Trong bốn điều hãnh diện nhất của đa số những cư dân Canada là chương trình bảo hiểm y tế đại chúng, sự vững mạnh của nền kinh tế Canada so với thế giới, chính sách đối ngoại chân thành của Canada, trong việc đưa quân đội đi làm nhiệm vụ bảo vệ hòa bình ở nhiều nơi trên toàn thế giới và cuối cùng là bản hiến chương về tự do và nhân quyền của Canada.
Trong khi đó những chuyện khác như việc dùng song ngữ Anh Pháp, hoàng gia Anh, là những chuyện mà những người được hỏi ý kiến, không xem là chuyện quan trọng.
Ngay cả môn thể thao hockey: chỉ có 48 phần trăm những người được hỏi ý kiến, xem là một niềm hãnh diện quốc gia. Những cư dân ở Quebec cũng có những ý kiến, theo tỷ lệ không khác nhiều so với những người Canada khác.
Theo Thoibao