Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Đại Chúng: Niềm Hãnh Diện Của Cư Dân Canada

Nhận tin tức mới
Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Đại Chúng: Niềm Hãnh Diện Của Cư Dân Canada
08/12/2012
Theo kết quả một cuộc thăm dò dân ý mới đây của công ty Leger Marketing, thì Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Đại Chúng là một niềm hãnh diện của đa số cư dân Canada.
Theo bản thống kê này thì có đến 94% những người được hỏi đã cho rằng bảo hiểm y tế của Canada là một trong những niềm hãnh diện của họ.
Có 4 điều hãnh diện nhất được đa số những công dân Canada phản hồi. Đó là:
  • Chương trình bảo hiểm y tế đại chúng,
  • Sự vững mạnh của nền kinh tế Canada so với thế giới,
  • Chính sách đối ngoại chân thành của Canada, trong việc đưa quân đội đi làm nhiệm vụ bảo vệ hòa bình ở nhiều nơi trên toàn thế giới ;và
  • Cuối cùng là bản hiến chương về tự do và nhân quyền của Canada.
Trong khi đó những chuyện khác như việc dùng song ngữ Anh – Pháp, hoàng gia Anh, là những chuyện mà những người được hỏi ý kiến, không xem là chuyện quan trọng.
Ngay cả môn thể thao hockey: chỉ có 48% những người được trưng cầu ý kiến trả lời dadta xem là một niềm hãnh diện quốc gia. Những cư dân ở Quebec cũng có những ý kiến, theo tỷ lệ không khác nhiều so với những người Canada khác.
(Cre: Thoibao)