Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chính Quyền Tỉnh Bang Tạm Ngưng Nhận Hồ Sơ Mới Diện Doanh Nhân Chương Trình Tỉnh Bang New Brunswick

Nhận tin tức mới
Chính Quyền Tỉnh Bang Tạm Ngưng Nhận Hồ Sơ Mới Diện Doanh Nhân Chương Trình Tỉnh Bang New Brunswick
08/09/2013

Chính quyền tỉnh bang New Brusnwick  tạm thời tạm dừng nhận hồ sơ mới diện doanh nhân cho Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick. Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Đào tạo Lao động, ông Danny Soucy đã chính thức ra thông báo ngày 6 tháng 9 năm 2013.

Chúng tôi cần phải tạm dừng nhận hồ sơ mới diện này của chương trình để quản lý và thụ lý hiệu quả lượng hồ sơ tồn đọng hiện nay để đảm bảo chúng tôi có thể thụ lý hồ sơ với các tiêu chuẩn dịch vụ chất lượng cao cho những người đã nộp đơn và đang chờ thụ lý” ông Soucy cho biết. “Việc tạm dừng này sẽ không ảnh hưởng đến diện nhân viên lành nghề của Chương trình đề cử tỉnh bang”.

Do những thay đổi trong các chương trình di trú liên bang, tỉnh bang các vùng lãnh thổ, tỉnh bang New Brunswick đã nhận được một khối lượng lớn bất thường các hồ sơ di trú diện doanh nhân cho chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick.

Các địa phương khác, bao gồm cả chính phủ liên bang, đã có các biện pháp cải tiến để quản lý lượng hồ sơ tồn đọng của họ.

“Doanh nhân nhập cư nhân tố quan trọng trong kế hoạch xây dựng và phát triển mới New Brunswick của chúng tôi,” ông Soucy cho biết. Họ tạo ra công ăn việc làm và gia đình của họ góp phần gia tăng dân số của địa phương chúng tôi cũng như làm phong phú thêm nền văn hóa và xã hội của chúng tôi”.

Trong thời gian tạm dừng, chúng tôi sẽ không nhận thêm hồ sơ mới diện doanh nhân. Tất cả các hồ sơ đã nộp ở tỉnh bang sẽ tiếp tục được thụ lý theo các tiêu chí hiện hành. Hiện nay, tổng số các hồ sơ đang được thụ lý tại tỉnh bang lên đến hơn 1.500 hồ sơ, số lượng hồ sơ tiềm năng cho hơn hai năm đề cử cho chương trình tỉnh bang. Chính phủ liên bang hiện đang áp dụng hạn mức đề cử hằng năm cho tỉnh bang New Brunswick ở mức 625 đề cử mỗi năm.

Tạm dừng sẽ có hiệu lực từ 6 tháng 9 năm 2013 cho đến khi có thông báo mới.

(Cre: New Brunswick GNB)