Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chính Phủ Quebec Chính Thức Công Bố Tiếp Tục Mở Lại Chương Trình Đầu Tư Và Doanh Nhân Quebec

Nhận tin tức mới
Chính Phủ Quebec Chính Thức Công Bố Tiếp Tục Mở Lại Chương Trình Đầu Tư Và Doanh Nhân Quebec
02/05/2014
Chương trình đầu tư Quebec (QIIP) chính thức mở cửa trở lại !

Chúng tôi đã nhận được xác nhận chính thức từ văn phòng di trú Quebec (MICC) rằng chương trình nhà đầu tư nhập cư của Quebec (QIIP) sẽ mở lại trong năm nay. Chương trình định cư Quebec sẽ mở cửa trở lại với một hạn ngạch  toàn thế giới là 1,750 hồ sơ với hạn mức tối đa là 1,200 cho mỗi quốc gia.
Lưu ý:
  • Các hồ sơ sẽ bắt đầu được tiếp nhận trong khoảng từ ngày 8 Tháng 9 cho đến ngày 19 tháng 9 năm 2014.
  • Nếu hạn ngạch chưa hết trong thời gian này, chương trình sẽ mở cửa trở lại từ ngày  1 tháng 12 cho đến 12 tháng 12 năm 2014 cho đợt tiếp nhận đơn kế tiếp .
  • Tất cả các hồ sơ cần phải được gửi bằng thư thường giống như qui trình năm ngoái và việc nộp 2 bộ hồ sơ cùng lúc sẽ khiến  bộ đơn bị từ chối .
  • Mức phí thụ lý hồ sơ của chính phủ vẫn giữ nguyên ở lức 10,000 CAD.
  • Quy trình rút thăm may mắn sẽ được thực hiện sau 2 tuần tiếp nhận đơn vào tháng 9 nếu đạt đủ hạn ngạch.
Như vậy sau khi đóng cửa vào tháng 2/ 2014, chương trình doanh nhân Quebec (QIEP) chính thức được mở lại vào ngày 01 tháng 4, 2014 . Các tiêu chí chính xác và giống như các yêu cầu của chương trình trước đây. Hạn ngạch ớ mức 500 hồ sơ sẽ được thực hiện theo qui chế  “hồ sơ đến trước được ưu tiên trước”.
Chương trình này không áp dụng qui chế rút thăm may mắn. Chương trình này với lượng hồ sơ tồn đọng chỉ có  445 hồ sơ khiến cho việc thụ lý khá nhanh.

Chúng tôi hy vọng chương trình này sẽ rất phổ biến một lần nữa trong năm nay và có thể nhanh chóng đóng cửa vì hết hạn mức.
(Cre: Kornova)