Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

New Brunswick Loại Bỏ Thời Gian Chờ Đợi Bảo Hiểm Y Tế Medicare Để Thu Hút Người Nhập Cư

Nhận tin tức mới
13/01/2012

Fredericton – Chính quyền tỉnh bang New Brunswick loại bỏ thời gian chờ đợi bảo hiểm y tế Medicare trong một nỗ lực để thu hút người nhập cư mới.

Bộ trưởng Y tế Mary Schryer nói rằng loại bỏ thời gian chờ đợi ba tháng là điều phải làm. Sự thay đổi sẽ được áp dụng cho người nhập cư và người Canada ra khỏi nước lâu hơn sáu tháng. Schryer nói rằng sẽ áp dụng cho các thành viên gia đình của nhân viên quân sự đi cùng với các thành viên gia đình trong các vị trí ngoài nước. Chính phủ New Brunswick đã cam kết thu hút đến 5.000 người nhập cư mỗi năm đến năm 2015.

(Theo Canada Est)

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com