Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chính Phủ Liên Bang Giúp Người Mới Nhập Cư Calgary Nhận Kỹ Năng Ngôn Ngữ Sẵn Sàng Làm Việc

Nhận tin tức mới
Chính Phủ Liên Bang Giúp Người Mới Nhập Cư Calgary Nhận Kỹ Năng Ngôn Ngữ Sẵn Sàng Làm Việc
19/10/2013
Calgary, ngày 18 tháng 10 năm 2013 Bộ trưởng Di trú và Quốc tịch Canada Chris Alexander  – công bố hỗ trợ của liên bang dành cho người mới đến Calgary để họ tích lũy kỹ năng ngôn ngữ, tìm việc làm và hoà nhập cộng đồng.

Bằng cách cung cấp cho người nhập cư các công cụ mà họ cần để thành công, chúng ta đang giúp xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ hơn và một nền kinh tế mạnh hơn“, ông Alexander nói. ” Nhiều nghiên cứu khẳng định rằng việc có thể nói được tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là chìa khóa để đảm bảo người mới đến Canada có thể đóng góp đầy đủ hơn và hỗ trợ cho gia đình của họ một cách nhanh chóng hơn”.

Gói ngân sách hỗ trợ công bố ngày hôm nay sẽ giúp cho chương trình đào tạo ngôn ngữ cho người mới đến Canada – chương trình LINC của Cao Đẳng Bow Valley mang lại chương trình đào tạo toàn thời gian và và bán thời gian cho gần 1.200 sinh viên. Gói tài chính hỗ trợ của liên bang tổng cộng là $16.200.000 trong thời gian ba năm.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của CIC cho người mới đến, hãy truy cập công cụ Web của chính phủ tại đây: Sống tại Canada.
(Cre: CIC news)