Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chính Phủ Dự Định Loại Bỏ Chương Trình Đầu Tư Và Doanh Nhân Liên Bang Với Nhiều Tồn Đọng Và Không Hiệu Quả

Nhận tin tức mới
Chính Phủ Dự Định Loại Bỏ Chương Trình Đầu Tư Và Doanh Nhân Liên Bang Với Nhiều Tồn Đọng Và Không Hiệu Quả
13/02/2014
Vào ngày 11 tháng 2 năm 2014, Bộ trưởng Quốc tịch và Di trú Canada, ông Chris Alexander, đã đề cập và hoan nghênh các biện pháp trong Kế hoạch hành động kinh tế (EAP) năm 2014 để xây dựng một hệ thống nhập cư linh hoạt hơn nhanh hơn mang lại những đóng góp thực sự cho sự thịnh vượng lâu dài của Canada.

EAP 2014 thông báo ý định của chính phủ chấm dứt các chương trình đầu tư nhập cư liên bang (IIP) và Doanh nhân liên bang ( EN ), loại bỏ lượng hồ sơ tồn đọng lớn và lâu năm của các chương trình này, và mở đường cho các chương trình thí điểm mới sẽ thực sự đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động Canada và của nền kinh tế.

Chương trình IIP hiện tại mang lại ít lợi ích kinh tế cho Canada. Nghiên cứu cho thấy các nhà đầu tư nhập cư trả ít thuế hơn những người nhập cư kinh tế khác , ít có khả năng ở lại Canada trong trung và dài hạn và thường thiếu các kỹ năng, bao gồm cả trình độ ngôn ngữ chính thức , hòa nhập như những người nhập cư khác từ cùng một quốc gia.

Loại bỏ các chương trình IIP và EN – và hồ sơ tồn đọng – sẽ cho phép chính phủ tập trung vào việc thu hút những người có kinh nghiệm kinh doanh và huy động vốn đầu tư có lợi ích tối đa cho nền kinh tế của Canada.

Chính phủ sẽ thay thế các chương trình này với các chương trình thí điểm tập trung hơn và hiệu quả, sẽ đảm bảo rằng những người nhập cư đến Canada mang lại lợi ích cho nền kinh tế của chúng tôi . Việc này sẽ hỗ trợ cho chương trình visa thí điểm của CIC (Start-Up Visa), cho phép Canada duy trì cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu. Chi tiết của các chương trình thí điểm mới sẽ được công bố trong vài tháng tới .
Theo các số liệu tổng kết cho thấy:
 Chương trình đầu tư nhập cư liên bang, Canada cam kết cung cấp quyền thường trú để đổi lấy một khoản vay đảm bảo 800,000 CAD (trước năm 2010 , số tiền chỉ là 400,000 CAD) . Vương quốc Anh , Úc và New Zealand yêu cầu nhiều đến 5 – 10 triệu đô la bản xứ, và không cung cấp quyền thường trú trước.

Trong 20 năm , một nhà đầu tư nhập cư phải trả khoảng 200,000 CAD thuế thu nhập ít hơn một nhân viên lành nghề liên bang và hầu như ít  hơn 100,000 CAD tiền thuế so với một người hộ lý tại gia.

Chương trình
IIP hiện tại có một lượng tồn đọng hồ sơ của hơn 65.000 người, cao hơn bất kỳ chương trình nhập cư kinh tế nào khác. Ở mức hiện tại , sẽ mất hơn sáu năm để xử lý lượng đơn tồn đọng này .

Theo lời của ông Chris Alexander, Bộ trưởng Quốc Tịch & Di trú Canada: “Chính phủ của chúng tôi là tập trung vào việc thu hút những người có kinh nghiệm kinh doanh và huy động vốn đầu tư sẽ góp phần vào sự thành công kinh tế của chúng tôi trong thời gian dài . Chính phủ của chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào chương trình nhập cư kinh tế có ý nghĩa cho Canada bằng cách đảm bảo nhu cầu thị trường kinh tế và lao động của chúng tôi được đáp ứng trong hiện tại và tương lai”.

(Cre: CIC News)