Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chiến Dịch Truy Quét Lao Động Nước Ngoài Tạm Thời Cho Phép Các Quan Chức Di Trú Kiểm Tra Mà Không Cần Lệnh

Nhận tin tức mới
Chiến Dịch Truy Quét Lao Động Nước Ngoài Tạm Thời Cho Phép Các Quan Chức Di Trú Kiểm Tra Mà Không Cần Lệnh
24/06/2013
Các quan chức liên bang sẽ có quyền bước vào nơi làm việc của người Canada mà không cần có giấy phép/ lệnh cho phép, đây là một phần của chương trình thắt chặt các vấn đề về lao động tạm thời nước ngoài.
Thay đổi trong quy định bảo vệ người nhập cư và người tị nạn, được công bố chỉ vài ngày trước, cung cấp cho quan chức Cục Nhân Lực và Phát Triển Kỹ Năng Canada hoặc viên chức di trú Cục Di Trú và Quốc Tịch Canada quyền đến kiểm tra các doanh nghiệp như là một phần của chương trình kiểm tra ngẫu nhiên hoặc bởi vì họ nghi ngờ gian lận.
Khi kiểm tra tại cơ sở, các quan chức sẽ có quyền hạn rộng hơn trong công tác điều tra. Họ sẽ có thể “kiểm tra bất cứ điều gì tại các cơ sở”, đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng và nhân viên, yêu cầu tài liệu, sử dụng máy photocopy để sao chép hồ sơ, và chụp ảnh hoặc ghi âm. Tuy nhiên, họ sẽ cần phải có 1 phép lệnh nếu thâm nhập 1 cơ sở mà người lao động nước ngoài được tuyển dụng nếu cơ sở là nhà ở tư nhân.

Các quy định mới được đưa ra chỉ vài tháng sau khi chính phủ bảo thủ thắt chặt chính sách với chương trình lao động nước ngoài tạm thời với các biện pháp khó khăn hơn, và ít hấp dẫn hơn về mặt kinh tế, đối với vấn đề nhập khẩu lao động ngắn hạn. Hàng trăm ngàn lao động nước ngoài đến Canada trong năm 2011 – tăng hơn gấp đôi mức của thập kỷ trước.

“Viên chức xuất nhập cảnh sẽ có thể yêu cầu sử dụng lao động bất cứ lúc nào trong suốt thời gian làm việc của lao động nước ngoài, và cho đến sáu năm sau khi giấy phép lao động của người lao động có liên quan hết hạn, để chứng minh, rằng họ đáp ứng các điều kiện được sử dụng lao động nước ngoài tạm thời” – Phát ngôn viên Nancy Caron Cục Quốc tịch và Nhập cư cho biết – “Sau khi giấy phép lao động đã được ban hành, chính phủ sẽ có thể tiến hành kiểm tra đơn vị sử dụng lao động nếu có lý do để nghi ngờ đơn vị sử dụng lao động không tuân thủ các quy tắc của chương trình”.

Biện pháp này mang đến một nguy cơ mới cho hàng chục ngàn doanh nghiệp người Canada đang sử dụng lao động nước ngoài tạm thời. Các quan chức liên bang cho biết những quyền hạn thanh tra không cần phép lệnh mới xuất phát từ những thay đổi đưa vào áp dụng cách đây một năm trong chương trình ngân sách năm 2012.
Trước đó, chính phủ Canada có các công cụ tương đối hạn chế để đảm bảo đơn vị sử dụng lao động tuân thủ qui định, các quan chức chính phủ cho biết. Các doanh nghiệp có nguy cơ có thông tin thương mại nhạy cảm bị Ottawa mang ra khỏi cơ sở của họ.

Các quy định nói rõ “Bộ trưởng Bộ Nhân lực và Phát triển Kỹ năng, trong khi thực thi quyền hạn của mình và thực hiện nhiệm vụ của mình, và bất kỳ người nào đi cùng mình, có thể vào  các tài sản sở hữu tư nhân và không chịu trách nhiệm về làm như vậy. Trừ khi tài sản là nhà ở cá nhân, không ai có quyền phản đối việc sử dụng tài sản này và không cần phép lệnh để vào hoặc đi qua bất động sản, “các quy tắc ghi rõ.

“Thông điệp đến các cơ sở kinh doanh là nếu bạn thuê một lao động nước ngoài, chúng tôi có quyền, mà không cần có giấy phép lệnh,tìm kiếm và thu giữ bất cứ điều gì mà chúng tôi tìm thấy tại cơ sở kinh doanh của bạn có thể được kết nối với thông tin liên quan đến lao động nước ngoài “. Kiểm tra thực địa sẽ được kích hoạt ba cách: một nhân viên chính phủ, hoặc Bộ trưởng Bộ Nhân sự và phát triển kỹ năng nghi ngờ đơn vị sử dụng lao động không tuân thủ các quy tắc, hoặc đơn vị sử dụng lao động  trước đó từng vi phạm các quy tắc hoặc đơn vị kinh doanh đã được lựa chọn như là một phần của chương trình kiểm toán ngẫu nhiên.

(Cre: STEVEN CHASE – The Globe and Mail)