Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chỉ Tiêu Nhập Cư Canada Năm 2011

Nhận tin tức mới
01/01/2011

Bộ Di trú Canada mới đây đã công bố chỉ tiêu nhập cư cho từng hạng mục nhập cư của Canada trong năm 2011.

Với các chỉ tiêu được Bộ Di trú Canada công bố tổng kết lại có sự giảm sút 5% về số lượng người dự kiến tiếp nhận. Chỉ tiêu dành cho hạng mục nhập cư diện nhân viên trình độ cao sẽ giảm, tuy nhiên chỉ tiêu diện đề cử tỉnh bang sẽ được tăng lên. Đối với chỉ tiêu dành cho Cao Ủy Canada tại Singapore, chỉ tiêu dành cho các hạng mục trong năm 2010 và 2011 sẽ được phân bổ như sau.

Năm 2010: tổng số tiếp nhận 8.465 người trong đó bao gồm:
  • Đề cử tỉnh bang Quebec: 480
  • Nhân viên trình độ cao: 3.500
  • Đầu tư Liên bang: 50
  • Đầu tư Quebec: 40
  • Bảo lãnh thân nhân: 700

Năm 2011: tồng số tiếp nhận dự kiến 7.287 người được phân bổ như sau:

  • Đề cử tỉnh bang Quebec: 1.030
  • Nhân viên trình độ cao: 1.100
  • Đầu tư Liên bang: 100
  • Đầu tư Quebec: 80
  • Bảo lãnh thân nhân: 945

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com