Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chăm Sóc Trẻ Em (Child Care) Tại Tỉnh Bang Saskatchewan, Canada

Nhận tin tức mới
Chăm Sóc Trẻ Em (Child Care) Tại Tỉnh Bang Saskatchewan, Canada
06/08/2015

1. Các loại dịch vụ Chăm sóc Trẻ em

Câu hỏi: Có những lựa chọn nào về dịch vụ chăm sóc trẻ em tại tỉnh Saskatchewan?

 • Chăm sóc Trẻ em tư nhân tại nhà

Dịch vụ chăm sóc này được cung cấp tại nhà tư.  Có hai loại dịch vụ Chăm sóc Trẻ em tại Nhà tư: Chăm sóc Trẻ em Gia đình và Chăm sóc Trẻ em Nhóm Gia đình.

 • Chăm sóc Trẻ em Gia đình tại Nhà tư.  Một người chăm sóc các bé.  Trẻ lớn tuổi nhất có thể được chăm sóc trong dịch vụ Chăm sóc Trẻ em Gia đình là tám tuổi.  Số trẻ em có thể được chăm sóc phụ thuộc vào tuổi của trẻ. Loại hình dịch vụ chăm sóc trẻ em này có thể được không không được cấp phép hoặc được cấp phép.
 • Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em Nhóm Gia đình Tư nhân. Cung cấp dịch vụ chăm sóc đến mười hai trẻ tại nhà tư của nhà cung cấp dịch vụ với sự hỗ trợ của hộ lý. Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em Nhóm Gia đình Tư nhân phải được cấp phép.
 • Các Trung tâm Chăm sóc Trẻ em

Các Trung tâm Chăm sóc Trẻ em nói chung chăm sóc nhiều trẻ hơn so với cơ sở Chăm sóc Trẻ em Tư nhân. Các trung tâm lớn hơn có thể chăm sóc đến 90 trẻ.  Hầu hết các nhân viên tại các Trung tâm Chăm sóc Trẻ em được đào tạo bởi các Chuyên gia Giáo dục Mầm non (Early Childhood Educators). Tất cả các Trung tâm Chăm sóc Trẻ em (Child Care Centres) đều được cấp phép.

 • Các chương trình trước và sau giờ học

Tại tỉnh Saskatchewan, một ngày đi học dài khoảng 6, 5 tiếng đối với trẻ tuổi từ 6 trở lên. Một số trường có các chương trình chăm sóc trẻ em trước khi giờ học bắt đầu và sau khi buổi học kết thúc. Các chương trình này thường chỉ dành cho trẻ em ở Cấp 1 hoặc cao hơn, và phổ biến ở các thành phố hơn ở các thị trấn nhỏ.

Câu hỏi: Sự khác nhau giữa cơ sở chăm sóc trẻ em được cấp phép và không được cấp phép?

 • Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em Được cấp phép có thể được cung cấp tại Trung tâm Chăm sóc Trẻ em hoặc tại Nhà tư. Cơ sở chăm sóc trẻ em được cấp phép sẽ được quy định và quản lý bởi Chính quyền tỉnh Saskatchewan (Government of Saskatchewan) để đảm bảo rằng dịch vụ chăm sóc có thể đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định.  Sẽ tiến hành ít nhất hai lần đến thăm không báo trước trong năm và kiểm tra giấy phép hàng năm tại các cơ sở chăm sóc trẻ em được cấp phép.  Các phụ huynh sử dụng dịch vụ được cấp phép có thể đủ điều kiện được hưởng Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em được giúp đỡ chi trả các chi phí chăm sóc trẻ em. (Hãy xem câu hỏi, “Tôi có thể được hỗ trợ tài chính đối với chi phí chăm sóc trẻ em không?” để biết thêm thông tin về các khoản trợ cấp.) Đối với cơ sở chăm sóc trẻ em được cấp phép, sẽ có một nhân viên thay thế chăm sóc trẻ nếu nhân viên chăm sóc chính bị ốm hoặc bận.  Mỗi nhân viên làm việc trong cơ sở chăm sóc trẻ em được cấp phép phải hoàn thành Kiểm tra Lý lịch tư pháp. Mỗi nhân viên làm việc tại cơ sở Chăm sóc Trẻ em Tư nhân cũng phải hoàn thành Kiểm tra Lý lịch tư pháp.
 • Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em Không được cấp phép được cung cấp tại cơ sở tư nhân.  Số trẻ em có thể được chăm sóc tại cơ sở Chăm sóc Trẻ em Tư nhân (Child Care Home) không được cấp phép phụ thuộc vào tuổi của trẻ. Số trẻ em tối đa có thể là tám.  Những người chăm sóc thường cũng là gia đình, bạn bè hoặc bố mẹ người mà cũng chăm sóc con cái của họ. Các khoản trợ cấp nhằm giúp chi trả các phí chăm sóc trẻ em không dành cho các dịch vụ chăm sóc trẻ em không được cấp phép.

Câu hỏi: Tôi có nghe một số người sử dụng cụm từ “trông trẻ. Trông trẻ khác gì với chăm sóc trẻ?

Trông trẻ thường đề cập đến việc chăm sóc không chính thức, tạm thời hoặc bán thời gian. Ví dụ, cụm từ trông trẻ có thể được sử dụng khi quý vị thuê một người trẻ tuổi đến nhà quý vị trong vài tiếng để trông con cho quý vị, hoặc nếu quý vị để bé của mình tại nhà hàng xóm hoặc thành viên khác trong gia đình trong một thời gian ngắn. Thường có sự khác biệt về loại hình dịch vụ chăm sóc và các hoạt động được trông đợi đối với việc trông trẻ và chăm sóc trẻ. Trông trẻ hầu hết liên quan tới việc giữ trẻ an toàn.  Với dịch vụ chăm sóc trẻ, ngoài việc giữ trẻ an toàn, thường phải có các hoạt động giúp trẻ học và vui chơi.

2. Tìm kiếm và Chọn lựa Cơ sở Chăm sóc Trẻ em

Câu hỏi: Tôi có thể tìm kiếm dịch vụ chăm sóc trẻ sẵn có ở đâu?

Danh mục các cơ sở chăm sóc trẻ em được cấp phép (A directory of licensed child care facilities ) có sẵn tại trang web của Bộ Giáo dục (Ministry of Education). Chính quyền tỉnh Saskatchewan có các văn phòng Giáo dục Mầm non và Chăm sóc Trẻ em tại nhiều khu vực trong tỉnh. Quý vị cũng có thể gọi Văn phòng Khu vực (Regional Office) để hỏi về danh sách này tại khu vực của quý vị.

Văn phòng Khu vực Regina (Regina Regional Office): 306-787-4980

Văn phòng Khu vực Saskatoon (Saskatoon Regional Office): 306- 933-6071

Để tìm kiếm số điện thoại của các văn phòng khu vực hãy truy cập trang web của các Văn phòng Khu vực (Regional Offices.)

Các cách thức khác để tìm kiếm cơ sở chăm sóc trẻ em:

 • Hãy hỏi những người khác, đặc biệt là các phụ huynh khác liệu họ có biết nơi tìm kiếm cơ sở chăm sóc trẻ em. Đặc biệt ở các thị trấn nhỏ, cơ sở chăm sóc trẻ em không được cấp phép có thể không được quảng cáo. Người dân địa phương có thể giúp quý vị tìm ra cơ sở chăm sóc trẻ em đang hoạt động.
 • Hãy xem bảng tin cộng đồng.  Hãy hỏi người dân địa phương nơi có thể tìm được các quảng cáo dịch vụ chăm sóc trẻ em. Ví dụ, có thể có thông tin hoặc quảng cáo tại thư viện, các trung tâm cộng đồng, những nơi trẻ chơi thể thao (ví dụ trượt băng, bể bơi, sân bóng chày), những nơi thờ cúng (nhà thờ, đền chùa, nhà nhờ Hồi giáo) hoặc cửa hàng tạp hóa.
 • Trường học đôi khi có danh sách các cơ sở chăm sóc trẻ em gần trường.  Quý vị có thể hỏi những nhân viên trong văn phòng trường xem họ có danh sách không.  Một số trường sau cấp hai (ví dụ đại học, các trường dạy nghề) và một số trường ngôn ngữ cho những người mới nhập cư sẵn có dịch vụ chăm sóc trẻ em.
 • Quảng cáo trên báo và trực tuyến.  Báo địa phương thường có mục quảng cáo cho dịch vụ chăm sóc trẻ em. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em sử dụng các trang web quảng cáo được phân loại trực tuyến.

Câu hỏi: Với tư cách là phụ huynh đang tìm kiếm dịch vụ chăm sóc trẻ em tôi có những quyền gì?

Quý vị có quyền phỏng vấn nhân viên chăm sóc tiềm năng.  Quý vị có thể hỏi họ các câu hỏi và cũng có thể thương lượng về dịch vụ mà quý vị và bé của quý vị cần.  Quý vị cũng có quyền tham khảo để quý vị có thể nói chuyện với các phụ huynh khác những người có con đã từng được hoặc đang được chăm sóc bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ. Tất cả những người làm việc trong cơ sở chăm sóc trẻ em được cấp phép đều đã hoàn thành Kiểm tra Lý lịch Tư pháp như một phần của quá trình cấp phép. Quý vị có quyền yêu cầu Kiểm tra Lý lịch Tư pháp đối với tất cả những người sống tại nhà tư nơi mà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em không được cấp phép.

Câu hỏi: Tôi nên hỏi nhân viên chăm sóc tiềm năng những câu hỏi gì?

Nhiều trong số những câu hỏi này được trích từ Hướng dẫn Phụ huynh Lựa chọn Các Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em (A Parent’s Guide to Choosing Child Care Services). Hãy xem hướng dẫn này để có những câu hỏi hay để hỏi nhân viên chăm sóc tiềm năng.

Quý vị nên hỏi những câu hỏi để đảm bảo rằng con của quý vị sẽ được an toàn và cũng để chắc chắn rằng dịch vụ chăm sóc đáp ứng được nhu cầu của bé. Sau đây là một số các câu hỏi quý vị có thể muốn hỏi:

 • Dịch vụ này được cấp phép hay không được cấp phép?
 • Nếu dịch vụ chăm sóc trẻ em được cung cấp ở nhà tư thì có bao nhiêu người sống trong nhà cộng với nhân viên chăm sóc? Độ tuổi của họ là bao nhiêu?
 • Tổng số bao nhiêu trẻ được chăm sóc? Con số lớn nhất là bao nhiêu tại bất kỳ thời điểm nào? Độ tuổi của trẻ em là bao nhiêu?
 • Các hoạt động trẻ được thực hiện là gì? Kế hoạch hoạt động hàng ngày là gì?
 • Nếu trẻ không nói cùng ngôn ngữ với nhân viên chăm sóc, người đó sẽ tương tác với con của tôi như nào?
 • Phụ huynh có thể đến thăm các cháu tại bất kỳ thời điểm nào được không?
 • Các hình thức kỷ luật được áp dụng là gì?Qúy vị có thể sử dụng ví dụ về tình huống có thể xảy ra khi mà trẻ cư xử sai và hỏi (các) nhân viên chăm sóc sẽ xử lý như thế nào. (Đánh đít hoặc đánh trẻ là các hình thức không được cho phép trong việc quản lý trẻ trong cơ sở chăm sóc trẻ em. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập phần Quản lý Trẻ em (Child Management) trong Quy định Chăm sóc Trẻ em năm 2001 (Child Care Regulations, 2001).
 • Có những loại món ăn và bữa ăn nhanh nào?Nhân viên chăm sóc có cung cấp các bữa ăn kiêng đặc biệt không?Liệu tôi có được yêu cầu cung cấp thức ăn cho con tôi không?
 • Điều gì xảy ra nếu con tôi bị ốm?
 • Có sắp xếp nghỉ cho cả con của quý vị và nhân viên chăm sóc không, cũng như việc sắp xếp nghỉ trong các dịp nghỉ lễ cả nước và nghỉ lễ của trường không?
 • Số giờ hoạt động? Có chi phí phụ trội nếu tôi đưa con đến sớm hoặc đến đón cháu muộn hơn thường lệ không?
 • Nhân viên chăm sóc sẽ thu phí bao nhiêu? Khi nào tôi phải trả tiền cho nhân viên chăm sóc?

Câu hỏi: Hợp đồng Chăm sóc Trẻ em là gì?

Hợp đồng chăm sóc trẻ em là thỏa thuận, ưu tiên bằng văn bản, giữa quý vị và người cung cấp dịch vụ chăm sóc đề ra những trách nhiệm và kỳ vọng (ví dụ, số giờ chăm sóc hoặc khi nào quý vị thanh toán cho người cung cấp dịch vụ chăm sóc). Dù quý vị chọn dịch vụ chăm sóc được cấp phép hay không được cấp phép, điều quan trọng là làm bản Hợp đồng Chăm sóc Trẻ em bằng văn bản.  Để biết thêm thông tin, hãy xem sách trực tuyến Xây dựng Quan hệ Hợp tác Chăm sóc Trẻ em Hiệu quả (Building Effective Child Care Partnerships).

3. Chi phí Chăm sóc Trẻ em

Câu hỏi: Chi phí dịch vụ chăm sóc trẻ em tại tỉnh Saskatchewan là bao nhiêu?

Chi phí khác nhau nhiều phụ thuộc vào độ tuổi của con quý vị và loại hình dịch vụ được cung cấp. Để biết được thông tin về các chi phí dịch vụ chăm sóc trẻ em tại Saskatchewan:

 • Hãy xem Chi phí Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em Được cấp phép là Bao nhiêu (How Much Does Licensed Child Care Cost?)
 • Hãy xem các quảng cáo trên báo hoặc trực tuyến. Các mức giá đôi khi được nêu trong đó.

Các chi phí do các cơ sở chăm sóc trẻ em được cấp phép thu khác nhau dựa trên các yếu tố như tuổi của trẻ, các dịch vụ cung cấp và các doanh thu sẵn có.

Câu hỏi: Tôi có thể được hỗ trợ tài chính để chi trả cho chi phí chăm sóc trẻ em được không?

Nếu con của quý vị được chăm sóc tại cơ sở chăm sóc trẻ em được cấp phép thì quý vị có thể đủ điều kiện hưởng Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em.  Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em là quỹ hỗ trợ nhằm giúp các gia đình tại tỉnh Saskatchewan chi trả cho dịch vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép.  Khoản trợ cấp này chỉ dành cho dịch vụ chăm sóc tại các cơ sở chăm sóc trẻ em được cấp phép, không phải cho các cơ sở chăm sóc trẻ em tư nhân, không được cấp phép.  Để đủ điều kiện hưởng Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em, quý vị phải:

 • Có quyền giám hộ hợp pháp bé hoặc các bé của quý vị dưới độ tuổi 13 và nhận sự chăm sóc trong cơ sở được cấp phép
 • Là công dân Canada hoặc thường trú tại Canada.
 • Cư trú tại tỉnh Saskatchewan
 • Có lý do hợp lý cần dịch vụ chăm sóc.  Lý do hợp lý cần dịch vụ chăm sóc bao gồm: tự kinh doanh, đi học, tìm việc, tham gia vào chương trình học việc được phê duyệt, hoặc có các nhu cầu y tế hoặc xã hội đặc biệt.

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em (Child Care Subsidy ).

Câu hỏi: Tôi cần đăng ký Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em như thế nào?

Quý vị phải điền và nộp một mẫu đăng ký. Những mẫu này có sẵn tại các cơ sở chăm sóc trẻ em được cấp phép hoặc quý vị có thể lấy mẫu này trực tuyến tại Mẫu đăng ký Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em (Child Care Subsidy Application).

Gửi thư hoặc gửi fax bản đăng ký được điền đầy đủ của quý vị đến:

Child Care Subsidy Office

4th Floor, 2151 Scarth St., Regina, SK S4P 3V7

Fax: 306-787-4155

4. Các Câu hỏi về Chăm sóc Trẻ em Khác

Câu hỏi: Khi nào trẻ em bắt đầu chương trình mẫu giáo hoặc đi học tại Saskatchewan?

Trẻ em thường đến trường cả ngày vào độ tuổi 6.  Hầu hết các trường cung cấp chương trình mẫu giáo khoảng độ tuổi 5.  Trường mẫu giáo thường chỉ hoạt động nửa ngày.  Một số trường thực hiện chương trình mầm non bán thời gian cho trẻ ba và bốn tuổi. Để biết thêm thông tin về hệ thống trường học tại Saskatchewanhãy xem tờ dữ kiện Giáo dục Trẻ em tại Saskatchewan (Children’s Education in Saskatchewan).

Câu hỏi: Tôi có thể đưa con đến cơ sở chăm sóc trẻ em vào độ tuổi nào?

Những nơi chăm sóc trẻ sơ sinh là dành cho bé sáu tuần đến 18 tháng tuổi. Dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh sẵn có tại các cơ sở chăm sóc trẻ em gia đình tư nhân được cấp phép. Tương tự, một số trung tâm chăm sóc trẻ em được cấp phép chăm sóc trẻ sơ sinh.  Nhìn chung, có ít cơ sở chăm sóc trẻ sơ sinh hơn những cơ sở chăm sóc trẻ có độ tuổi lớn hơn.

Câu hỏi: Tôi có thể để con mình ở nhà một mình vào độ tuổi nào?

Tại Canada, trẻ con thường không nên được để ở nhà một mình nếu nhỏ hơn tầm 10 đến 12 tuổi (children are usually not left alone before 10 to 12 years of age) Khoảng độ tuổi đó, nếu trẻ đủ khôn lớn, có thể xem xét cho ở nhà một mình trong thời gian ngắn (ít hơn hai giờ). Tuy nhiên, những đứa trẻ lớn hơn không có trách nhiệm chăm sóc trẻ nhỏ hơn.

Nếu quý vị phải để con ở nhà một mình trong thời gian ngắn, điều rất quan trọng là trẻ của quý vị phải có kế hoạch an toàn. Kế hoạch an toàn nghĩa là trẻ của quý vị biết phải làm gì và gọi ai trong trường hợp khẩn cấp.  Ví dụ, nếu có người lạ đến nhà quý vị, con của quý vị biết phải làm gì không?Trẻ cần biết chúng không bao giờ nên cho người lạ vào nhà. Con của quý vị nên biết cách liên lạc với quý vị trong trường hợp khẩn cấp.

Câu hỏi: Ở độ tuổi nào trẻ lớn hơn có thể chăm sóc được trẻ bé hơn?

Điều này phụ thuộc vào độ khôn lớn của trẻ lớn hơn. Nhìn chung, tại độ tuổi mười hai, trẻ có thể chăm sóc những đứa trẻ khác, nhưng chỉ trong thời gian ngắn.  Những bé lớn tuổi, ở độ tuổi mười hai hoặc lớn hơn thường tham gia khóa trông em (babysitting course) ở đó dạy cách chăm sóc trẻ em cơ bản, Sơ cứu (First Aid) và cách giữ trẻ an toàn.

Câu hỏi: Tôi có thể trở thành nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em gia đình tư nhân được cấp phép hoặc được chứng nhận như Chuyên gia Giáo dục Mầm non (Early Childhood Educator) như thế nào?

Qúy vị có thể tìm thông tin trên trang web của Bộ Giáo dục (Ministry of Education’s website) hoặc quý vị có thể liên hệ với văn phòng khu vực (contact a regional office) về Giáo dục Mầm non và Chăm sóc Trẻ em.

(Cre: economy.gov.sk.ca)