Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chấm Dứt Chương Trình Nhập Cư Đầu Tư Và Doanh Nhân Liên Bang

Nhận tin tức mới
Chấm Dứt Chương Trình Nhập Cư Đầu Tư Và Doanh Nhân Liên Bang
21/06/2014
Ngày 19 tháng Sáu năm 2014, Bill C-31 đã trở thành luật, và các hồ sơ vẫn còn tồn đọng của Chương trình đầu tư nhập cư và doanh nhân liên bang đã có quyết định chấm dứt thụ lý.

Nếu hồ sơ của bạn đã được thực hiện trước ngày 11 tháng 2 năm 2014:
  • Hồ sơ của bạn không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục được thụ lý.
  • Ngay cả khi bạn chưa hoàn thành việc đầu tư theo yêu cầu hoặc chưa gửi kết quả khám sức khỏe nhập cư của bạn, hồ sơ của bạn không bị ảnh hưởng bởi luật này.
Nếu hồ sơ của bạn chưa được thực hiện trước ngày 11 tháng 2 năm 2014:
  • Hồ sơ của bạn đã bị chấm dứt thụ lý. CIC sẽ liên lạc với bạn, trực tiếp hoặc thông qua đại diện di trú của bạn, cung cấp thông tin về cách lệ phí của bạn sẽ được hoàn trả lại.
  • Tất cả các lệ phí bạn trả cho CIC sẽ được trả lại mà không có lãi suất.
  • Nếu bạn nộp đơn theo chương trình nhập cư đầu tư liên bang và đã thực hiện đầu tư, bạn sẽ nhận được khoản đầu tư của bạn  lại mà không có lãi suất.
  • Chúng tôi sẽ không hoàn trả chi phí hồ sơ khác như phí kiểm tra ngôn ngữ, kiểm toán tài chính, lệ phí ngân hàng và phí đại diện.

Lưu ý: Có một số ít trường hợp có quyết định lựa chọn đã được thực hiện vào ngày hoặc sau 11 Tháng 2 năm 2014, và các hồ sơ đã được thụ lý để hoàn thành, và quyết định cuối cùng đã được thực hiện trước khi Bill C-31 trở thành luật. Những hồ sơ này không bị ảnh hưởng của luật này.
(Cre: CIC news)