Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Yêu Cầu Mới Của Chương Trình Định Cư Prince Edward Island

Nhận tin tức mới
09/02/2012
Kornova xin cập nhật một số yêu cầu mới của chương trình định cư Prince Edward Island.

Yêu cầu IELTS của Prince Edward Island
Có hiệu lực ngay lập tức, kết quả kiểm tra IELTS phải được nộp tại thời điểm hồ sơ nộp vào chương trình, yêu cầu bản gốc (không phải bản sao) bắt buộc. Điểm IELTS tối thiểu là 3.0 là cần thiết để hội đủ điều kiện cho PEIPNP, nhưng tỉnh bang ưu tiên với đương đơn đạt ít nhất là 3.5 điểm (để được miễn trừ các yêu cầu đối với Ký quỹ về Ngoại Ngữ).
Các hồ sơ từ công dân Iran
Sẵn sàng chấp nhận các hồ sơ từ các công dân Iran. Ứng cử viên tiềm năng Iran phải đảm bảo rằng họ phương thức chuyển khoản ký quỹ yêu cầu đến Canada, phù hợp với Lệnh cấm vận đối với Iran. Phương pháp chuyển tiền phải được khách hàng xem xét  bố trí trước khi nộp đơn, để tránh khó khăn, chậm trễ trong quá trình nộp đơn sau này.
(Theo PEI)
Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com