Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Tiến Độ Thụ Lý Hồ Sơ Dòng Doanh Nhân Chương Trình Nhập Cư Đề Cử Tỉnh Bang New Brunswick

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Tiến Độ Thụ Lý Hồ Sơ Dòng Doanh Nhân Chương Trình Nhập Cư Đề Cử Tỉnh Bang New Brunswick
03/07/2015

Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick (NBPNP) phát triển dựa trên một thỏa thuận song phương giữa tỉnh bang New Brunswick và Chính phủ Canada.

Theo Hiệp định này, tỉnh bang được ủy nhiệm phát hành tối đa 625 giấy chứng nhận đề cử mỗi năm; hạn mức này bao gồm tất cả các ứng viên dòng Doanh nhân và Nhân viên lành nghề, với ngoại lệ là những hồ sơ theo dòng Lao động ưu tiên xét duyệt nhanh.

Do có khối lượng lớn hồ sơ dòng doanh nhân nộp vào Chương Trình năm 2013, dòng doanh nhân đã tạm dừng nhận hồ sơ mới từ ngày 06 tháng 9 năm 2013. Kết quả là, thời gian thụ lý hồ sơ trung bình tăng lên đáng kể. Thời gian thụ lý hồ sơ dưới đây là nguồn chính xác và cập nhật nhất về thông tin tình trạng hồ sơ của bạn theo dòng Doanh nhân của Chương trình. Mặc dù vậy, thời gian thụ lý chỉ là ước tính và có thể thay đổi mà không cần thông báo.

  • Nếu hồ sơ của bạn đã được tỉnh bang nhận vào hoặc trước ngày 31 tháng 8 năm 2014:
    Tình trạng: Hiện đang trong quy trình thụ lý.
  • Thời gian thụ lý ước tính nếu hồ sơ của bạn đã được tỉnh bang nhận sau ngày 01 Tháng 9 năm 2014:
    Thời gian thụ lý ước tính lên đến 24 tháng.

Dự kiến ​​thời gian thụ lý nếu bạn đã gửi một yêu cầu cho một chuyến khảo sát kinh doanh và đang chờ đợi một ngày phỏng vấn:
Tỉnh bang hiện đang đặt lịch hẹn phỏng vấn cho sau Tháng 8 năm 2015. Thời gian thụ lý ước tính cho các hồ sơ nhận được sau buổi phỏng vấn là ít nhất là 24 tháng kể từ ngày nhận đơn.

Lưu ý:

  • Tuổi tác và độ tuổi của trẻ em phụ thuộc được tính từ ngày đơn xin thường trú được nhận tại Văn phòng chương trình tỉnh bang NBPNP và được cấp số hồ sơ tỉnh bang NBPNP. Tuổi không được tính vào ngày mà các yêu cầu cho một chuyến khảo sát kinh doanh nhận được.
  • Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) thay đổi định nghĩa trẻ em phụ thuộc vào tháng 8 năm 2014. Vui lòng truy cập trang web của CIC tại đây để biết thêm chi tiết.
  • Trong khi tiêu chí chương trình NBPNP được áp dụng thống nhất cho tất cả các hồ sơ để đảm bảo mức độ cao nhất tính toàn vẹn của chương trình, tỉnh bang New Brunswick không thể đảm bảo thời gian thụ lý cụ thể cho bất kỳ hồ sơ nào vì mỗi hồ sơ là duy nhất. Những mức dự kiến thời gian thụ lý chỉ là ước tính và đại diện cho các hồ sơ đầy đủ và hoàn chỉnh mà không cần bổ sung thông tin cần thiết.
  • Các ứng viên không muốn tiếp tục hồ sơ thường trú Canada có thể chọn giải pháp rút đơn khỏi chương trình bằng cách gửi email văn phòng chương trình bang NBPNP. Bạn cũng có thể nộp đơn cho các chương trình đề cử tỉnh bang khác hoặc các chương trình nhập cư liên bang của CIC và chọn New Brunswick như là điểm đến của bạn.
(Cre: New Brunswick Immigration)