Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Di Trú Tỉnh Bang Quebec

Nhận tin tức mới
18/08/2014

Tỉnh bang Quebec thông báo:

Chương trình định cư doanh nhân Quebec và nhân viên trình độ cao Quebec hết hạn mức cho năm 2014

Số liệu thống kê hồ sơ nhận theo hạn mức trong năm 2014 như sau:
Diện
Hạn mức tối đa
Số hồ sơ đã nhận tính đến ngày

11 tháng 8, 2014

Doanh nhân đầu tư
  • Đầu tư
1750 Vui lòng tham khảo qui chế mới
  • Doanh nhân và tự làm chủ
500 500 (đã nhận đủ hạn mức)
Nhân viên trình độ cao 6500 6500 (đã nhận đủ hạn mức)

Văn phòng di trú Quebec (MIDI) đã ra thông báo ngày 11 tháng 8, 2014 về việc nhận đủ hạn mức 500 hồ sơ cho diện doanh nhân Quebec . Chương trình doanh nhân Quebec năm nay chỉ mở trong 1 thời gian rất ngắn là 4 tháng (từ tháng  năm 2014).

Trong năm 2013, chương trình mở ra trong 6 tháng mới nhận đủ hạn mức, điều này có nghĩa là chương trình doanh nhân ngày càng trở nên phổ biến. Việc chương trình đột ngột nhận đủ hạn mức so với vài tháng trước đây lượng hồ sơ nhận vào mới hơn phân nửa hạn mức. Tình huống này liên quan chặt chẽ đến quyết định đóng cửa tất cả các  chương trình doanh nhân đầu tư liên bang của Cục di trú Canada.

Lịch phỏng vấn tại Hongkong bắt đầu mở tháng 9

Văn phòng di trú các nơi bắt đầu nhận thư mời phỏng vấn diện đầu tư Quebec cho lịch phỏng vấn tháng 9 và 10 tại Hongkong. Tuy nhiên, tỷ lệ từ chối theo thống kê tại phỏng vấn của diện này cũng còn khá cao. Chúng tôi nổ lực hết sức và khuyến khích khách hàng tập trung nổ lực trong việc chuẩn bị phỏng vấn cho khách hàng, chuẩn bị chứng từ kê khai tường trình chi tiết mạch lạc và những giải trình chi tiết là cơ sở để khách hàng có thể đậu phỏng vấn cũng như được miễn phỏng vấn.

Mở cửa nhận hồ sơ mới cho chương trình đầu tư Quebec

Hiện nay vẫn chưa có thông báo mới về qui trình.

Chương trình đầu tư Quebec (QIIP) dự kiến bắt đầu nhận đơn vào tháng 10 thay vì vào tháng 9 và sẽ tiếp tục nhận đơn đến cuối tháng 2 năm 2015.

Dự kiến chương trình sẽ không áp dụng quy chế rút thăm ngẫu nhiên như năm 2013 mà thay vào đó áp dụng qui chế phân phối hạn ngạch đến các đơn vị đầu tư được chỉ định của chính phủ tỉnh bang Quebec trong chương trình

Đây dự kiến cũng là năm cuối cùng áp dụng mức đầu tư 800,000 CAD. Năm 2015 dự kiến mức yêu cầu đầu tư tăng đến 2 triệu CAD với yêu cầu tài sản ở mức 4 triệu CAD.

Kornova cùng với các đối tác tài chính chiến lược trong ngành và tại tỉnh bang Quebec  tự hào trong việc hỗ trợ nhà đầu tư đạt hạn mức phân phối của tỉnh bang nếu nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia chương trình và nổ lực hết sức để hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu và tiến độ qui định.

Chính phủ Quebec thiết lập hội đồng cải tổ chương trình di trú

Từ tháng 9, 2014, chính phủ Quebec sẽ thiết lập hội đồng cải tổ bao gồm cải tổ các chương trình di trú theo chương trình ngân sách 2014-2015 hướng đến cải tổ chương trình doanh nhân và đầu tư Quebec

Kornova cùng các đối tác trong ngành tích cực đóng góp cải tổ  hướng đến chương trình di trú có tỷ lệ tuyển chọn và cư trú cao hơn cho tỉnh bang. Đóng góp và chia sẻ cùng hội đồng cải tổ trong cải cách di trú là phương thức tích cực chia sẻ quan điểm và tiếp cận nguồn ủng hộ của báo chí  và các chính trị gia.

Đảng Tự Do Trẻ Quebec bàn vể cải tổ di trú

Đảng Tự Do cánh trẻ tuần qua có buổi họp thường niên tại Sherbrooke. Trong các vấn đề thảo luận, Đảng có bàn đến tầm quan trọng của tiếng Pháp trong hệ số thang điểm định cư trong các chương trình di trú Quebec. Đảng cánh trẻ đề nghị Quebec nên hiệu quả và thực tế hơn và giảm hệ số điểm về khả năng tiếng Pháp. Cho dù Thủ tướng Philippe Couillard vẫn hài lòng với hệ thang điểm hiện tại nhưng quan điểm của chính phủ và Đảng Quebec khác nhau trong việc nhấn mạnh tầm quan trọng của kỷ năng tiếng Pháp khi nộp đơn định cư Quebec.

(Cre: Quebec Immigration)

Liên hệ tư vấn chương trình và thẩm định hồ sơ định cư Canada cùng Kornova

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com