Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Và Mỹ Cam Kết Thắt Chặt Hợp Tác Kinh Doanh Qua Biên Giới Giữa Hai Nước

Nhận tin tức mới
Canada Và Mỹ Cam Kết Thắt Chặt Hợp Tác Kinh Doanh Qua Biên Giới Giữa Hai Nước
27/06/2013
Vào ngày 26 tháng 6 năm 2013, Báo cáo tiến độ về thúc đẩy và tạo thuận lợi cho kinh doanh qua biên giới đã được phát hành theo thông báo của Bộ Trưởng Jason Kenney (Bộ Quốc tịch, Nhập cư và Đa văn hóa), Bộ trưởng Vic Toews (Bộ Cảnh Sát), và Bộ trưởng Janet Napolitano (Bộ An ninh Nội địa).

 

“Với hơn 612 tỷ USD trong thương mại hai chiều hàng năm về hàng hóa và dịch vụ, một biên giới Canada – Mỹ hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế của cả hai nước”,  Bộ trưởng Kenney cho biết: “Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng kinh doanh qua biên giới hiệu quả bằng cách đảm bảo thủ tục nhập cảnh vào lãnh thổ của nhau nhanh chóng, đơn giản và an toàn”.

Kế hoạch hành động vượt biên giới Canada – US mang tính lịch sử mà Thủ tướng Stephen Harper và Tổng thống Barack Obama công bố vào tháng 12 năm 2011 công bố đã cung cấp một lộ trình thực tế cho xúc tiến thương mại hợp pháp và du lịch qua biên giới Canada-Mỹ, đồng thời tăng cường an ninh. Việc này sẽ thúc đẩy dòng chảy của người và hàng hóa giữa hai nước, thúc đẩy tạo việc làm và khả năng cạnh tranh kinh tế, trong khi tăng cường an ninh của cả hai nước.

” Chính phủ của chúng tôi vẫn tiếp tục tìm cách để làm cho biên giới của chúng ta an toàn hơn và hiệu quả hơn “,” Bộ trưởng Toews cho biết. “” Việc phát hành báo cáo này thể hiện sự cam kết liên tục giữa Canada và Mỹ để thúc đẩy thương mại qua biên giới nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế của cả hai nước chúng ta”.

“Thương mại và du lịch an toàn giữa Mỹ và Canada hỗ trợ hàng triệu việc làm trong cả nước” – Tổng thư ký Napolitano cho biết – ” Thông qua những nỗ lực chung của chúng tôi với Canada, chúng tôi tạo điều kiện thúc đẩy kinh doanh qua biên giới và tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế của chúng tôi”.
Trong năm qua, những nỗ lực hợp tác giữa Canada và Mỹ để tăng dòng chảy thương mại và du lịch giữa hai nước bao gồm hai buổi tham vấn trong tháng 5, 2012 – ở Washington, DC và Toronto – trong đó các bên liên quan cung cấp thông tin phản hồi có giá trị về các cam kết Kế hoạch hành động và đề nghị cách mới để cải thiện kinh doanh xuyên biên giới. Bắt đầu từ năm nay, tham vấn hàng năm sẽ được cùng tổ chức, bao gồm cả các bên liên quan của hai nước. Tham vấn sắp tới sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 năm 2013.

Hai ví dụ đáng chú ý khác của các cam kết Kế hoạch hành động bao gồm nâng cao công tác hướng dẫn và đào tạo cho viên chức tại  Cơ quan Dịch vụ Biên Giới Canada và Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ để đạt được hiệu quả tối đa ở tất cả các cổng nhập cảnh về các vấn đề kinh doanh du lịch, cũng như việc chỉ định tài liệu, chẳng hạn như giấy phép làm việc, vào hồ sơ NEXUS của khách hướng đến thông quan nhanh.

(Cre: CIC news)