Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Tổ Chức Rút Thăm Express Entry Ba Lần Trong Một Tuần

Nhận tin tức mới
Canada Tổ Chức Rút Thăm Express Entry Ba Lần Trong Một Tuần
28/10/2023

Kết quả ba lần rút thăm Express Entry trong ba ngày liên tiếp của Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã được công bố.

IRCC đã ban hành 3.600 lời mời đăng ký (ITA) trong đợt rút thăm lựa chọn dựa trên danh mục cho các ngành nghề chăm sóc sức khỏe. Các ứng viên yêu cầu điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 431 để được xem xét nhận thư mời. Lễ bốc thăm ngày 26/10 dành cho nhóm nghề chăm sóc sức khỏe theo sau hai lễ bốc thăm khác được tổ chức vào hai ngày 24 và 25 trước đó.

Tóm tắt kết quả các đợt rút thăm Express Entry trong tháng 10/2023

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm nay, các ứng viên Express Entry không còn phải thực hiện kiểm tra y tế nhập cư (IME) trước khi nộp đơn đăng ký thường trú cho IRCC.

Bài kiểm tra vẫn là một yêu cầu bắt buộc, nhưng ứng viên có thể gửi tài liệu trống trong trường tải lên của trình tạo hồ sơ Express Entry. IRCC sẽ gửi thêm hướng dẫn về việc khám sức khỏe của ứng viên sau đó.

(Cre: CIC News)