Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Thay Đổi Quy Định Về Con Phụ Thuộc Vào Ngày 01/08/2014

Nhận tin tức mới
Canada Thay Đổi Quy Định Về Con Phụ Thuộc Vào Ngày 01/08/2014
27/07/2014
Quy định mới về độ tuổi con phụ thuộc đối với các chương trình di trú của Cục Di Trú Canada. sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2014.
 • Độ tuổi mà một đứa trẻ sẽ được coi là phụ thuộc được giảm, từ dưới 22 tuổi đến dưới 19 tuổi.
 • Không còn ngoại lệ cho sinh viên toàn thời gian.
 • Con của đương đơn ở độ tuổi 19 trở lên nhưng phụ thuộc tài chính vào cha mẹ đang theo học toàn thời gian sẽ không còn đủ điều kiện để được thụ lý như con phụ thuộc.
 • Trong mọi trường hợp, một đứa trẻ sẽ tiếp tục được xem là phụ thuộc, bất kể tuổi tác, nếu họ đã phụ thuộc vào cha mẹ hỗ trợ tài chính vì một tình trạng tâm thần hoặc thể chất.
Việc giảm độ tuổi cho người phụ thuộc đến dưới 19 trong Quy chế Bảo vệ Di Trú và Tị nạn (IRPR) sẽ khiến qui chế IRPR phù hợp với định nghĩa của các tỉnh bang về tuổi trưởng thành”, mà hiện đang chia đều giữa 18 và 19 giữa các tỉnh bang và vùng lãnh thổ trên khắp Canada.
Thanh thiếu niên sẽ có thể nộp đơn đến Canada theo các tiêu chí riêng của họ, như các chương trình dành cho sinh viên nước ngoài hoặc thông qua các chương trình kinh tế khác nhau.
Tất cả các bộ đơn thường trú tồn đọng tại CIC trước ngày 01 tháng 8 năm 2014 sẽ tiếp tục được hưởng qui chế từ định nghĩa trước sửa đổi về con phụ thuộc.
Các biện pháp chuyển tiếp sẽ cho phép các đương đơn theo các chương trình thường trú nhân nhập cư gồm nhiều bước đã nộp đơn và trong quá trình thụ lý vào thời điểm các quy định này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2014, nhưng chưa nộp đơn xin thường trú, được hoàn thành hồ sơ dựa trên áp dụng định nghĩa trước đây về trẻ em phụ thuộc.
 • Các biện pháp chuyển tiếp sẽ được áp dụng cho các nhóm nhất định, bao gồm:Các đương đơn theo chương trình đề cử tỉnh bang.
 • Các đương đơn đã nộp đơn theo một trong các chương trình kinh tế của Quebec;
 • Các đương đơn diện người chăm sóc tại nhà;
 • Người tị nạn ở nước ngoài và người thỉnh cầu tị nạn;
 • Các trường hợp nhân đạo Quebec;
 • Cha mẹ hoặc ông bà hồ sơ bảo lãnh đã nhận được trước ngày 5 tháng 11 năm 2011;
 • Người tị nạn được tư nhân tài trợ các hồ sơ bảo lãnh đã nhận được trước ngày 18 Tháng 10 năm 2012.
Ngoài ra, tính đến 01 Tháng 8 năm 2014, để đảm bảo rằng trẻ em đủ điều kiện theo định nghĩa của trẻ em phụ thuộc vào giai đoạn đầu tiên của một chương trình thường trú nhân gồm nhiều bước vẫn được cho là còn hội đủ điều kiện trong suốt quá trình thụ lý hồ sơ có thể kéo dài nhiều năm; tuổi của đứa trẻ sẽ được “khóaở bước chính thức đầu tiên của qui trình nhập cư.
Ví dụ, tuổi của một đứa trẻ có cha mẹ nộp đơn cho Chương trình đề cử tỉnh bang sẽ được “khóavào ngày mà hồ sơ đề cử tỉnh bang được nộp vào tỉnh bang.

Sự thay đổi trong định nghĩa có hiệu lực vào 01 tháng 8 năm 2014; Tuy nhiên quy định đã được công bố trên Công báo Canada, Phần II, và có thể được tìm thấy trên trang web của họ.
(Cre: CIC news)