Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Sửa Đổi Luật Cho Phép Người Nước Ngoài Mua Nhà

Nhận tin tức mới
Canada Sửa Đổi Luật Cho Phép Người Nước Ngoài Mua Nhà
02/04/2023

Ngày 27 tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Đa dạng và Hòa nhập Canada – ông Ahmed Hussen đã công bố những thay đổi đối với Đạo luật mua bán tài sản là nhà ở của người nước ngoài không phải là người Canada (gọi tắt là người nước ngoài). 

Đạo luật này chủ yếu sẽ có ảnh hưởng đến những người nước ngoài có giấy phép lao động, cũng như các tập đoàn công và tư do người nước ngoài sở hữu một phần. Cụ thể, sau 03 tháng kể từ ngày 1.1.2023 – là thời điểm lệnh cấm người nước ngoài mua nhà tại Canada, Tập đoàn Vay Thế chấp và Nhà ở Canada (CMHC) đã thực hiện một số sửa đổi đối với Đạo luật cho phép những người nước ngoài mua nhà ở trong một số trường hợp nhất định. Những sửa đổi này sẽ cho phép những người mới chuyển đến Canada thông qua việc sở hữu nhà và doanh nghiệp tạo việc làm được sở hữu nhà ở tại các thành phố của Canada. Trước đó, các doanh nghiệp thương mại và cá nhân nước ngoài sẽ không được phép mua tài sản dân cư trong nước. Theo CMHC, luật này nhằm mục đích “ điều chỉnh giá nhà ở mức hợp lý hơn cho người Canada, do các khảo sát gần đây cho thấy việc mua được một ngôi nhà nằm ngoài tầm với của nhiều người Canada.

Luật mới cho phép người nước ngoài mua nhà ở Canada

Theo quy định mới, bất kỳ ai ở Canada có giấy phép lao động đều có thể mua bất động sản nhà ở trong khi làm việc. Để đủ điều kiện, người có giấy phép phải còn ít nhất 183 ngày trên giấy phép lao động của họ tại thời điểm mua nhà và chưa sở hữu bất động sản nhà ở. Khi luật có hiệu lực sẽ bao gồm các trường hợp miễn trừ cho những người có giấy phép lao động tạm thời, nhưng những người này vẫn phải làm việc toàn thời gian và nộp tờ khai thuế thu nhập ít nhất ba trong bốn năm qua.

Ngoài ra, những người nước ngoài hoặc các công ty giao dịch đại chúng được thành lập ở Canada và do người nước ngoài kiểm soát hiện cũng có thể mua đất và sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào, kể cả phát triển khu dân cư. Theo quy định sửa đổi mới, công ty do người nước ngoài kiểm soát là công ty do người nước ngoài sở hữu ít nhất 10% cổ phần.

(Cre; CTV News)