Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Là Quốc Gia Hạnh Phúc Thứ Năm Trên Thế Giới

Nhận tin tức mới
Canada Là Quốc Gia Hạnh Phúc Thứ Năm Trên Thế Giới
28/04/2015

Năm nay, báo cáo hạnh phúc thứ ba, công bố ngày 23- 04 – 2015 cho thấy sự thay đổi trong mức độ hạnh phúc của 158 quốc gia trên thế giới.

“Khát vọng của xã hội là sự phát triển của mỗi thành viên của xã hội. Bản báo cáo này cung cấp các bằng chứng về cách thức đạt được sự hạnh phúc trong xã hội. Hạnh phúc không thể chỉ đạt được bằng tiền mà còn là sự công bằng, tính trung thực, sự tin tưởng và một sức khỏe tốt” – giám đốc Viện Trái đất thuộc ĐH Columbia (Mỹ) Jeffrey Sachs cho biết.

Theo ông Sachs, những bằng chứng trên sẽ rất hữu ích cho tất cả các quốc gia khi theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững mới.

Bản báo cáo hạnh phúc của Mạng lưới giải pháp phát triển bền vững Liên Hiệp Quốc (SDSN) dựa trên các phân tích của giới chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, khoa học thần kinh, thống kê quốc gia và mô tả thước đo của hạnh phúc có thể được sử dụng một cách hiệu quả để đánh giá sự tiến bộ của một quốc gia.

Tương tự như các báo cáo của những năm trước đây, Báo cáo hạnh phúc thế giới năm 2015 cho thấy xu hướng trong dữ liệu đánh giá như thế nào là một quốc gia hạnh phúc thật sự.

Canada là quốc gia hạnh phúc xếp vị trí thứ năm trên thế giới, theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2015 của Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững (SDSN) này. Bản báo cáo này cũng phân tích các lĩnh vực kinh tế, tâm lý, sức khỏe, thống kê quốc gia và chính sách công của 158 quốc gia.

(Cre: Đại sứ quán Canada tại Việt Nam & SDSN)

Xem video tại đây : http://www.ctvnews.ca/video?clipId=598968