Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Gia Tăng Gói Chính Sách Quyền Lợi Chăm Sóc Trẻ Em Toàn Cầu -Universal Child Care Benefit (Uccb)

Nhận tin tức mới
Canada Gia Tăng Gói Chính Sách Quyền Lợi Chăm Sóc Trẻ Em Toàn Cầu -Universal Child Care Benefit (Uccb)
01/01/2015
Chính sách quyền lợi trẻ em toàn cầu – Universal child care benefit (UCCB) được giới thiệu vào năm 2006 là lợi ích chịu thuế được chính phủ Canada cung cấp nhằm hỗ trợ các gia đình người dân Canada.

 

Chính sách này giúp cân bằng công việc và cuộc sống gia đình của công dân Canada thông qua hỗ trợ lựa chọn chăm sóc con em mình với các gói hỗ trợ tài chính trực tiếp.

 

Ngày 1 tháng 1 năm 2015, gói chính sách hỗ trợ của chính phủ UCCB đã được mở rộng để bao gồm lợi ích mới cho trẻ em từ 6 đến 17, và các khoản thanh toán mà cha mẹ nhận được cho trẻ em dưới 6 tuổi cũng đã được tăng lên.

 

Gói chính sách dành cho trẻ em này, trước nay chỉ dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; hiện nay đã mở rộng cho trẻ em từ 6-17 tuổi với mức 60 CAD /tháng. Các gia đình có trẻ em từ 6-17 tuổi sẽ nhận được khoản cộng dồn từ 1,2015 đến 6,2015 vào ngày 20/07, tức là mức 360 CAD / mỗi trẻ em từ 6 -17 tuổi.

 

Gói hỗ trợ dành cho trẻ em dưới 6 tuổi cũng tăng lên từ 120 CAD/ tháng lên 160 CAD /tháng.

 

Nếu các gia đình nhập cư đã khai thuế, cục thuế sẽ theo thông tin kê khai để nhận biết gia đình bạn có trẻ em từ 1-17 tuổi. Nếu các gia đình nhập cư chưa khai thuế, vui lòng liên hệ phòng thuế để nộp đơn cho quyền lợi này.