Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Công Bố Khung Thời Gian Xét Duyệt Hồ Sơ Nhập Cư Trong Thời Kỳ Covid

Nhận tin tức mới
Canada Công Bố Khung Thời Gian Xét Duyệt Hồ Sơ Nhập Cư Trong Thời Kỳ Covid
19/04/2021

Bộ Di trú, Nhập cư và Người tị nạn Canada (IRCC) mới đây đã thông báo cập nhật tiến trình xử lý hồ sơ đến các ứng viên nhập cư. Thông báo cũng nhằm phản ánh năng lực hoạt động của cơ quan này trong thời gian xảy ra đại dịch.

Theo đó như thông báo trên website của IRCC cho biết những ứng viên đang có hồ sơ nhập cư có thể gặp phải sự chậm trễ trong quá trình xử lý do COVID-19. Cơ quan này đang ưu tiên hồ sơ của những ứng viên được miễn các hạn chế đi lại. IRCC cũng công bố khung thời gian xử lý hồ sơ mới nhất, dựa trên khả năng thụ lý thực tế của 80% hồ sơ đăng ký của mỗi loại. Các hồ sơ phức tạp sẽ mất thời gian thụ lý lâu hơn so với thông thường.

  • Hồ sơ xin Thường trú nhân: IRCC đang làm việc hết công suất để xử lý các đơn xin thường trú nhân. Tuy nhiên, COVID-19 vẫn gây ra một số chậm trễ. Tính đến nay, IRCC đang hoàn thiện hầu hết các đơn xin nhập cư của nhóm Kinh nghiệm Canada (CEC) từ ngày 24/05 đến ngày 30/05/2020. Như vậy tiến độ vẫn chậm hơn hơn 10 tháng so với hiện tại.
  • Thẻ PR: ứng viên có thể kiểm tra công cụ trực tuyến hoặc kiểm tra tại website của IRCC để xem tình trạng thụ lý hồ sơ của mình. Áp dụng cho tất cả các trường hợp gồm: đăng ký lần đầu, gia hạn hoặc thay thẻ mới. Thẻ PR mới hiện đang được xử lý trong khoảng 125 ngày và việc gia hạn sẽ mất khoảng 80 ngày.
  • Cấp Quốc tịch: IRCC đã xử lý gần như hoàn tất các hồ sơ xin cấp Quốc tịch đã nhận được Acknowledgement of Receipt (AOR) từ 31/03/2019 – 06/04/2019. Đối với các hồ sơ đang chờ nhận AOR, IRCC đang tiến hành gửi AOR đối với các hồ sơ xin cấp Quốc tịch đã gửi đến 21/01/2021. Thời gian thụ lý để cấp giấy chứng nhận Quốc tịch hiện là 05 tháng.
IRCC sẽ tiếp tục đẩy mạnh khung thời gian thụ lý hồ sơ trong năm nay
  • Lao động tạm thời: xem bảng bên dưới
Loại hình giấy phép làm việc Hình thức nộp hồ sơ Trạng thái xử lý
Giấy phép làm việc bên ngoài Canada (Đủ điều kiện cho yêu cầu Tay nghề toàn cầu) Online Hoàn tất thụ lý hồ sơ nộp đến giai đoạn 20/09 – 26/09/2020.
Giấy phép làm việc bên ngoài Canada (Không đủ điều kiện cho yêu cầu Tay nghề toàn cầu) Online Kiểm tra tình trạng xử lý qua account online.
Giấy phép làm việc bên ngoài Canada Giấy Không đưa ra thời gian thụ lý chính xác.
Giấy phép làm việc trong Canada (Cấp mới, gia hạn và thay đổi) Online Hoàn tất thụ lý hồ sơ nộp đến giai đoạn 13/12- 19/12/2020
Giấy phép làm việc trong Canada (Cấp mới, gia hạn và thay đổi) Giấy Hoàn tất thụ lý hồ sơ nộp đến giai đoạn 13/12 – 19/12/2020
  • Sinh viên: IRCC hiện đã thụ lý hoàn tất hầu hết các đơn xin cấp giấy phép du học nhận được từ ngày 13/12 đến ngày 19/12/2020. Bao gồm các đơn xin giấy phép học tập, gia hạn giấy phép học tập và giấy phép làm việc cho sinh viên. Các hồ sơ phức tạp có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý.
  • Khách du lịch: khách du lịch có thể kiểm tra trạng thái hồ sơ của mình qua tài khoản cá nhân nếu nộp hồ sơ xin visa du lịch trực tuyến. Trường hợp nộp hồ sơ giấy, khách có thể liên kết hồ sơ của mình với một tài khoản trực tuyến để xem trạng thái thụ lý hồ sơ của mình.

(Cre: CIC News)