Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Công Bố Kế Hoạch Định Cư Giai Đoạn 2024 – 2026

Nhận tin tức mới
Canada Công Bố Kế Hoạch Định Cư Giai Đoạn 2024 – 2026
31/10/2023

Chính phủ Canada đã công bố Kế hoạch thu hút nhập cư giai đoạn 2024 – 2026. Kế hoạch này sẽ không thay đổi so với mục tiêu hiện tại.

Cụ thể, chính phủ Canada dự kiến tiếp nhận 485.000 người nhập cư mới trong năm 2024, và lên mức 500.000 người mỗi năm trong năm 2025 và 2026. Mức chỉ tiêu cụ thể cho từng nhóm chương trình được phân bổ như sau:

Năm 2024

 • Nhập cư nhóm kinh tế: chiếm 58% chỉ tiêu cả năm với 281.135 người trong đó tiêu biểu 2 nhóm chính:
  • Mục tiêu nhập cư thông qua Express Entry: 110.700 người.
  • Mục tiêu nhập cư thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP): 110.000 người.
 • Nhập cư nhóm gia đình: chiếm tỷ lệ 23% chỉ tiêu với 114.000 người.
  • Mục tiêu nhập cư thông qua bảo lãnh vợ chồng, con cái: 82.000 người.
  • Mục tiêu nhập cư thông qua bảo lãnh ông bà cha mẹ: 32.000 người.
 • Nhập cư nhân đạo: chiếm 19% chỉ tiêu tương đương gần 90 ngàn người.
Nhập cư lớp kinh tế thông qua Express Entry và PNP vẫn chiếm ưu thế trong kế hoạch nhập cư 2024 – 2026

Năm 2026

 • Nhập cư nhóm kinh tế: chiếm 60% chỉ tiêu cả năm với 301.250 người trong đó tiêu biểu 2 nhóm chính:
  • Mục tiêu nhập cư thông qua Express Entry: 117.500 người.
  • Mục tiêu nhập cư thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP): 120.000 người.
 • Nhập cư nhóm gia đình: chiếm tỷ lệ 24% chỉ tiêu với 118.000 người.
  • Mục tiêu nhập cư thông qua bảo lãnh vợ chồng, con cái: 84.000 người.
  • Mục tiêu nhập cư thông qua bảo lãnh ông bà cha mẹ: 34.000 người.
 • Nhập cư nhân đạo: chiếm 16% chỉ tiêu tương đương 80.832 người.
Nhập cư diện đoàn tụ gia đình được Chính phủ Canada ưu tiên

Chính phủ Canada đang tìm cách ổn định mức độ nhập cư

Kế hoạch nhập cư 2024 – 2026 không thay đổi nhiều so với giai đoạn 2023 – 2025. Điều này được Canada giải thích kế hoạch này được thiết kế để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đồng thời cân bằng với áp lực trong các lĩnh vực như nhà ở, chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng. Đồng thời vạch ra một lộ trình có trách nhiệm cho sự tăng trưởng dân số bền vững và ổn định.

Liên hệ Kornova để được tư vấn và hỗ trợ hồ sơ định cư Canada cho cả gia đình bạn

Tel: (028)38290430 | Email: vietnam@kornova.com