Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Công Bố Chỉ Tiêu Định Cư Năm 2013

Nhận tin tức mới
Canada Công Bố Chỉ Tiêu Định Cư Năm 2013
15/03/2013
Bộ trưởng Bộ Di trú Canada, Jason Kenney vừa qua đã trình bày “Báo cáo hàng năm về xuất nhập cảnh” với Quốc hội Canada. Trong báo cáo này, Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) đã kiểm tra mức độ nhập cư vào năm 2012 đặt mục tiêu cho năm tài chính 2013. Các mục tiêu đặt ra trong báo cáo này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách nhập cư của Canada trên cả hai cấp độ địa phương và quốc gia.
Tổng thể nhập cư vào Canada được dự kiến sẽ vẫn ổn định, với khoảng 240,000 – 265,000 thị thực thường trú nhân (PR) mới sẽ được phát hành trong năm 2013.
Năm 2013 sẽ là năm thứ bảy liên tiếp với mục tiêu nhập cư được thiết lập ở cấp độ cao này. Điều này đảm bảo rằng Canada sẽ duy trì vị trí của mình một lần nữa như là một nước trong nhóm G8 với mức nhập cư cao nhất.

Biểu đồ sau đây phác thảo các mục tiêu của CIC cho năm tài chính 2013. Lưu ý rằng những con số này phản ánh số thị thực được cấp, chứ không phải số lượng hồ sơ được nhận để thụ lý.

Mặc dù mục tiêu nhập cư tổng thể sẽ vẫn ổn định thì đối với một số chương trình cụ thể mục tiêu đã được điều chỉnh. Đáng chú ý nhất là hạn ngạch cho Chương trình Kinh Nghiệm Canada – Canadian Experience Class (CEC) đã được tăng từ 6,000-7,000 vào năm 2012 đến 10.000 cho năm 2013. Điều này đã được thực hiện trong một nỗ lực để hỗ trợ sinh viên và người lao động nước ngoài đã cư trú tại Canada, những người muốn theo đuổi thường trú nhân Canada.
Chương trình phổ biến Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang – Federal Skilled Class (FSWC) sẽ trải qua những thay đổi nhỏ trong mục tiêu nhập cư  vào năm 2013. Năm nay, chương trình được dự kiến sẽ phát hành giữa 55,000 57,000 thị thực thường trú nhân. Mục tiêu cho năm 2013 đã được hạ xuống một chút, với một phạm vi mong muốn từ 53,500 55,300 thị thực. Mặc sự thay đổi nhỏ này, chương trình sẽ vẫn là con đường lớn nhất dẫn đến Thường Trú Nhân Canada. Với hạn mức thị thực ít hơn trong năm tới, các ứng viên tiềm năng có thể phải đối mặt với một cuộc chạy đua chặt chẽ hơn để gửi các hồ sơ của họ một cách kịp thời.
Chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao Quebec – Quebec Skilled Worker (QSW) sẽ duy trì ổn định mục tiêu vào năm 2013. Đây là chương trình di trú Canada lớn thứ ba, sau chương trình Nhân Viên Trình Độ cao Liên Bang (FSW)  các Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) kết hợp lại. Chương trình QSW đang thu hút và nhận hồ sơ từ các cá nhân kinh nghiệm một trong 110 lĩnh vực
(Cre: Cic News)