Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Chính Thức Áp Dụng Bắt Buộc Yêu Cầu Lấy Phê Duyệt Nhập Cảnh Điện Tử Dành Cho Các Đối Tượng Miễn Thị Thực

Nhận tin tức mới
Canada Chính Thức Áp Dụng Bắt Buộc Yêu Cầu Lấy Phê Duyệt Nhập Cảnh Điện Tử Dành Cho Các Đối Tượng Miễn Thị Thực
05/09/2016
Bộ di trú và Quốc tịch Canada nhắc nhở rằng kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2016, công dân nước ngoài diện miễn thị thực nhập cảnh Canada  cần phải lấy phê duyệt nhập cảnh điện tử – gọi tắt là ETA  khi bay đến Canada.

Thời gian chuyển tiếp cho phép du khách lên chuyến bay đến Canada mà không cần có một ETA trong mùa hè sẽ chính thức kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2016.
Nếu bạn đã nhận được giấy phép học tập hay làm việc  vào hoặc trước ngày 31 tháng 7 năm 2015, bạn sẽ cần phải lấy phê duyệt nhập cảnh điện tử – gọi tắt là ETA nếu bạn muốn nhập cảnh hoặc trở lại Canada bằng đường hàng không.
Nếu bạn đã nhận được giấy phép học tập hay làm việc vào hoặc sau ngày 01 tháng 8, 2015, bạn được tự động ban hành một ETA kèm với giấy phép học tập hoặc giấy phép lao động của bạn. Bạn không cần làm thêm gì.
Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn đi du lịch đến Canada sử dụng hộ chiếu mà bạn đã dùng để xin cho giấy phép học tập hoặc giấy phép lao động của bạn.
Để biết thêm thông tin, và áp dụng cho phê duyệt nhập cảnh điện tử – ETA, vui lòng truy cập trang web sau: Canada.ca/eTA.
(Cre: Bộ Nhập cư, tị nạn và Quốc tịch Canada)