Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Cập Nhật Các Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Từ Ngày 01/01/2024

Nhận tin tức mới
Canada Cập Nhật Các Chính Sách Mới Có Hiệu Lực Từ Ngày 01/01/2024
31/12/2023

Kể từ ngày 01/01/2024, Canada áp dụng các chính sách mới về mức lương hiện hành đối với lao động nước ngoài tạm thời và sinh viên quốc tế.

Canada đã thực hiện những thay đổi đáng kể đối với người lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế kể từ năm 2024.

Đối với lao động nước ngoài: chính sách mới chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo mức lương công bằng cho lao động nước ngoài.

Những biện pháp này nhằm ngăn chặn việc giảm lương và đảm bảo sự bình đẳng giữa lao động nước ngoài tạm thời và lao động Canada, đồng thời phản ánh nhu cầu thị trường việc làm hiện tại một cách chính xác hơn.

  • Đánh giá tiền lương hàng năm: Chủ lao động phải đánh giá hàng năm tiền lương của nhân viên nước ngoài để phù hợp với mức lương hiện hành. Đây là mức lương trung bình mỗi giờ cho cùng một ngành nghề và khu vực ở Canada.
  • Tuân thủ mức lương hiện hành: Chủ lao động bắt buộc phải kiểm tra và điều chỉnh tiền lương hàng năm, vào khoảng ngày 1 tháng 1, để đáp ứng hoặc vượt quá mức lương hiện hành, dựa trên Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA).
  • Công cụ xác định tiền lương: Chủ lao động nên sử dụng công cụ Tìm kiếm tiền lương trong ngân hàng việc làm của Chính phủ Canada để xác định mức lương hiện hành phù hợp cho công việc và khu vực của họ.
  • Tài liệu và hình phạt: Việc lưu giữ hồ sơ đánh giá và thanh toán tiền lương là điều cần thiết. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến các hình phạt, bao gồm phạt tiền và có khả năng bị từ chối cấp LMIA trong tương lai.
Chính sách mới sẽ đảm bảo nhiều hơn quyền lợi của lao động nước ngoài tại Canada

Đối với sinh viên quốc tế: các thay đổi đề cao sự cần thiết của việc nhận thức và tuân thủ yêu cầu của sinh viên quốc tế.

  • Yêu cầu về chi phí sinh hoạt tăng lên: Những người xin giấy phép du học hiện phải chứng minh khả năng tài chính ở mức $20,635 CAD, tăng đáng kể so với yêu cầu $10,000 CAD trước đó.
  • Chính sách kết thúc gia hạn giấy phép làm việc mở: Chính sách cho phép gia hạn/nộp đơn xin giấy phép làm việc mở mới cho những người có Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) hết hạn vào năm 2023 sẽ kết thúc vào 31/12/2023.
  • Chính sách hỗ trợ thời gian làm việc ngoài trường: Hỗ trợ cho sinh viên quốc tế đủ điều kiện làm việc ngoài trường hơn 20 giờ được gia hạn cho đến ngày 30/04/2024. Tuy nhiên, không áp dụng cho những người dừng hoặc giảm việc học sang bán thời gian.
  • Chính sách tính thời gian học tập bên ngoài Canada để xin PGWP: sẽ kéo dài đến ngày 01/09/2024. Áp dụng cho những sinh viên bắt đầu chương trình trước ngày này, với điều kiện đã hoàn thành ít nhất 50% thời gian học ở Canada. Những người bắt đầu vào hoặc sau ngày 01/09/2024 sẽ bị trừ thời gian học ở nước ngoài vào thời gian để xin PGWP.
Chính sách mới đối với sinh viên quốc tế sẽ áp dụng từ tháng 1/2024

(Cre: CIC News)