Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Cấp Giấy Phép Lao Động Mới Cho Người Có Thị Thực H-1B

Nhận tin tức mới
Canada Cấp Giấy Phép Lao Động Mới Cho Người Có Thị Thực H-1B
27/06/2023

Ngày 27 tháng 06, Bộ trưởng Nhập cư (IRCC) Canada Sean Fraser đã công bố các chính sách nhằm thu hút thêm nhiều tài năng công nghệ toàn cầu đến Canada. Một trong số năm chính sách của Chiến lược Tài năng Công nghệ đầu tiên của Canada là cấp giấy phép lao động cho người có thị thực H-1B.

Giấy phép lao động mở 3 năm mới cho người có thị thực H-1B

IRCC sẽ cải thiện khả năng di chuyển lao động ở Bắc Mỹ bằng cách tạo ra giấy phép lao động hợp lý cho những người có thị thực nghề nghiệp H-1B ở Mỹ nộp đơn xin đến Canada. Hiện tại, nhiều lao động trong các lĩnh vực công nghệ cao đang làm việc tại Canada và Mỹ, và những người làm việc ở Mỹ sẽ có thị thực nghề nghiệp đặc biệt H-1B.

Kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2023, những người có H1-B và các thành viên gia đình trực hệ đi cùng của họ sẽ đủ điều kiện nộp đơn xin đến Canada. Các ứng viên được chấp thuận sẽ nhận được giấy phép làm việc mở trong tối đa ba năm, điều đó có nghĩa là họ có thể làm việc cho hầu hết mọi chủ lao động ở Canada. Ngoài ra, vợ/chồng và người phụ thuộc của họ cũng có thể đủ điều kiện để xin thị thực cư trú tạm thời .

IRCCcho biết chính sách này sẽ tạo thêm cơ hội cho những lao động lành nghề tiếp tục theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế ở Bắc Mỹ. Biện pháp này sẽ có hiệu lực trong một năm hoặc cho đến khi IRCC nhận được 10.000 đơn đăng ký.

Canada sẽ cấp giấy phép làm việc cho những người có thị thực H-1B

Luồng đổi mới mới theo Chương trình Lưu động Quốc tế (International Mobility Program) – IMP

IRCC sẽ phát triển một Dòng chương trình Sáng tạo mới trong IMP vào cuối năm 2023 để thu hút những cá nhân tài năng. Sau khi tham khảo ý kiến ​​của các bên liên quan trong ngành công nghệ, vẫn còn tình trạng thiếu lao động trong các ngành công nghệ chính và việc mở rộng cơ sở nhân tài của Canada sẽ tiếp tục là một mục tiêu cần phải thực hiện.

Canada sẽ phát triển một dòng chương trình sáng tạo mới trong IMP

Thu hút những người lao động từ xa trong ngành kỹ thuật số

IRCC cũng sẽ quảng bá Canada như một điểm đến cho những người lao động trong ngành kỹ thuật số làm việc từ xa. Đây là những người có thể thực hiện công việc của họ từ xa từ mọi nơi trên thế giới. IRCC hy vọng rằng những người này vào Canada sẽ quyết định tìm kiếm cơ hội với các nhà tuyển dụng, mang kỹ năng của họ đến Canada bằng cách xin giấy phép lao động tạm thời hoặc thường trú nhân.

Rút thăm dành riêng cho STEM trong các lần rút thăm Express Entry dựa trên danh mục

IRCC cũng đang triển khai các đợt rút thăm lựa chọn dựa trên danh mục cho các ứng viên Express Entry. IRCC sẽ ưu tiên cho các ứng viên Express Entry có trình độ tiếng Pháp tốt hoặc kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

IRCC sẽ tổ chức các đợt rút thăm dành riêng cho ứng viên thuộc nhóm nghề STEM

Cải tiến các chương trình công nghệ hiện có

Cuối cùng, IRCC sẽ cải thiện các chương trình hiện có phục vụ cho người lao động trong các ngành công nghệ kỹ thuật cao, bao gồm Chiến lược Kỹ năng Toàn cầu và chương trình Thị thực Khởi nghiệp (SUV).

(Cre: CIC News)

Đăng ký tư vấn chuyên sâu và thẩm định năng lực hồ sơ định cư Canada, xin liên hệ:

Tel: (028) 38290430 | Email: vietnam@kornova.com | Hoặc bấm VÀO ĐÂY