Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Bắt Đầu Thực Hiện Hộ Chiếu Điện Tử An Toàn Thuận Tiện

Nhận tin tức mới
Canada Bắt Đầu Thực Hiện Hộ Chiếu Điện Tử An Toàn Thuận Tiện
04/07/2013
Ngày 02 tháng 7 năm 2013 – Bộ trưởng Quốc tịch, Nhập cư và Đa văn hóa, ông Jason Kenny đã công bố về việc phát hành hộ chiếu điện tử Canada 10 năm – mới và an toàn hơn cho công dân Canada.

 

Bộ trưởng Kenney cho biết: Hộ chiếu điện tử mới 10 năm mang đến nhiều tiện ích hơn cho người dân Canada, và tạo điều kiện an toàn khi đi lại và giúp tạo ra công ăn việc làm, tăng trưởng và thịnh vượng lâu dài cho người dân Canada.
Hộ chiếu Canada không chỉ là một đặc quyền của công dân, mà còn phản ánh quyền và trách nhiệm của công dân.
Hộ chiếu điện tử mang những tiêu chuẩn quốc tế về các chứng từ du lịch. Hộ chiếu có các tính năng công nghệ tiên tiến, trong đó có một con chip điện tử, để ngăn chặn gian lận. Chip lưu trữ các thông tin cá nhân giống như được ghi trên trang thứ hai của hộ chiếu (trừ chữ ký) cũng như hình ảnh và tính năng bảo mật kỹ thuật số để chứng minh rằng hộ chiếu đã được ban hành từ Chính phủ Canada. Để chống lại gian lận, một khi thông tin cá nhân được lưu trữ trên chip, những dữ liệu này không thể được sửa đổi mà không làm hủy bỏ hiệu lực hộ chiếu.
Các hộ chiếu điện tử mới có hình ảnh mang tính biểu tượng kỷ niệm lịch sử và văn hóa của chúng ta, chẳng hạn như: tranh của Robert Harris về những người sáng lập liên đoàn; một mô tả của thanh cuối cùng hoàn thành tuyến đường sắt Thái Bình Dương Canada vào năm 1885, và một hình ảnh của Pier 21 ở Halifax – một trong các cảng quan trọng nhất của nhập cảnh cho những người nhập cư mới đến giữa năm 1928 và 1971, và bây giờ là một di tích lịch sử quốc gia”.
Canada Bắt Đầu Thực Hiện Hộ Chiếu Điện Tử An Toàn Thuận Tiện
(Canadian Passport and USB key)
Với giá 160 CAD, hộ chiếu 10 năm này mang đến giá trị lớn hơn cho người dân Canada, tính trên từng năm thì thấp hơn so với chi phí trước đây của hộ chiếu 5 năm. Điều này cũng có nghĩa là người Canada sẽ không phải đổi mới hộ chiếu thường xuyên.

Ngoài ra, cơ cấu chi phí mới có hiệu lực ngày hôm nay sẽ cho phép chính phủ tiếp tục cung cấp cho công dân của mình một hộ chiếu an toàn nhất và uy tín quốc tế của thế giới một cách kịp thời.
Ngoài ra, có hiệu lực từ hôm nay Cục Nhập cư Canada (CIC) nhận trách nhiệm chính đối với hộ chiếu Canada, việc mà trước đó thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại quốc tế. Sự thay đổi này là phù hợp với các nhiệm vụ của CIC đã thực hiện, chẳng hạn như xác nhận thường trú nhân, thúc đẩy các quyền và trách nhiệm của công dân, và xác định quốc tịch Canada.

Người dân Canada sẽ không gặp một sự gián đoạn nào về dịch vụ. Họ sẽ có thể tiếp tục truy cập vào các dịch vụ hộ chiếu thông qua tất cả các địa điểm dịch vụ tương tự hiện đang có sẵn tại Canada thông qua mạng lưới hiện có của 144 Trung Tâm Dịch vụ Canada, 56 điểm bưu chính Canada, và 34 văn phòng hộ chiếu trên toàn quốc. Dịch vụ Canada sẽ chịu trách nhiệm cho các hoạt động hộ chiếu, và, qua thời gian, dịch vụ sẽ mở rộng thêm các Trung tâm Dịch vụ Canada và người dân Canada hơn hết sẽ có thể nộp đơn hộ chiếu trực tuyến.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.passport.gc.ca
(Cre: CIC news)