Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Cải Thiện Quy Trình Thi Quốc Tịch

Nhận tin tức mới
Canada Cải Thiện Quy Trình Thi Quốc Tịch
04/06/2013
Các đương đơn tham dự kỳ thi quốc tịch, nếu bị rớt trong lần thi đầu tiên của họ thì hiện nay sẽ có cơ hội để thi lại chứ không phải chờ đợi một cuộc hẹn với một thẩm phán về quốc tịch. Thông tin trên vừa được Bộ trưởng Bộ Quốc tịch, Nhập cư và Đa văn hóa, ông Jason Kenny công bố ngày 03 Tháng 6, 2013.

 

“Chính phủ Canada vẫn cam kết duy trì truyền thống với một số lượng lớn cư dân thường trú lấy đầy đủ quyền công dân Canada, và đây là một trong nhiều cải tiến gần đây đã được thực hiện cho quá trình nhập quốc tịch để đảm bảo kịp thời chào đón các công dân mới ” – Bộ trưởng Kenney nói – “Từ năm 2006, Canada đã chào đón các cấp độ bền vững cao nhất di dân trong lịch sử Canada. Theo đó, nhu cầu thi quốc tịch và nhận quyền công dân đã tăng 30 phần trăm, Canada sẽ có trung bình khoảng 200.000 công dân mới mỗi năm”.
Trước đây, các cá nhân không đạt bài kiểm tra kiến ​​thức của họ sẽ được yêu cầu để chờ đợi một vài tháng cho một cuộc hẹn với một thẩm phán về quyền công dân, những người sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp của đương đơn. Tuy nhiên, kể từ hôm nay, các ứng viên sẽ được thông báo về kết quả của họ ngay lập tức sau khi thi. Cá nhân không đạt kỳ thi nhưng đã đáp ứng tất cả các tiêu chí khác sẽ được xếp một ngày để thi lại một vài tuần sau đó. Những người vượt qua bài thi của họ sẽ được sắp xếp tham dự lễ nhập quốc tịch.
Hơn nữa, cá nhân hiện đang chờ đợi để gặp thẩm phán về quyền công dân vì trước đây họ đã không đạt trong bài thi cũng sẽ được mời để thi lại các bài kiểm tra.
Bộ trưởng Kenney cũng thông báo rằng tất cả các thành viên gia đình được liệt kê trên một hồ sơ không còn cần phải được sự chấp thuận cùng một lúc. Trước đây, đã có trường hợp tất cả các thành viên gia đình những người đã nộp đơn cùng đã phải cùng chờ vào quốc tịch khi chỉ có một thành viên gia đình đã không đạt trong bài kiểm tra kiến ​​thức hoặc ngôn ngữ. Ứng viên thành công bây giờ sẽ được thông báo rằng hồ sơ của họ có thể được thụ lý độc lập với các thành viên khác trong gia đình. Như vậy, ít người sẽ cần phải chờ đợi hồ sơ của họ được thụ lý và có thể tiến hành trực tiếp để được cấp quyền công dân.
Những thay đổi này có nghĩa là thời gian chờ đợi ngắn hơn đối với một số ứng viên quốc tịch. Ngoài ra, với sự gia tăng các thẩm phán về quốc tịch, sẽ có nhiều người thụ lý đơn xin nhập tịch và nhiều lễ tuyên thệ công dân hơn. Thêm tám thẩm phán về quốc tịch đã được bổ nhiệm kể từ đầu năm nay.
Theo Kế hoạch hành động kinh tế năm 2013, Chính phủ Canada đã công bố một khoản đầu tư 44.000.000 CAD trong hơn hai năm để đưa tới việc cải thiện qui chế thụ lý quyền công dân. Các quỹ này sẽ cho phép CIC giải quyết tốt hơn các nhu cầu ngày càng tăng về các khoản tài trợ công dân và chứng minh, và hỗ trợ trong việc thụ lý lượng hồ sơ tồn kho hiện có.
“Chúng ta biết rằng những người mới đến mong có được quốc tịch Canada và chúng tôi cam kết giúp các ứng viên đủ điều kiện nhận được đặc quyền này một cách kịp thời “- Bộ trưởng Kenney cho biết – ” Cùng với nhau, các biện pháp này kết hợp sẽ cho kết quả thụ lý đơn xin nhập tịch nhanh chóng hơn”.
(Cre: Theo CIC news)